Βιομηχανική ανάλυση και προπόνηση της τεχνικής των Αγωνισμάτων Κλασικού αθλητισμού. 

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΙΨΕΙΣ.pdfEΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΙΨΕΙΣ.pdfΕιδικότητα τεχνική.pdfΕιδικότητα τεχνική.pdfΕμποδια βιομηχανικη.pdfΕμποδια βιομηχανικη.pdf

Αναγκαίο μάθημα για την αυτόματη παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων. 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της κινητικής μάθησης, τη σχέση των αντιληπτικών μοντέλων της ανθρώπινης απόδοσης, των γνωστικών στρατηγικών και της ανατροφοδότησης, με τη διδασκαλία και την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να κατανοηθεί η συνολική εικόνα της μάθησης και της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων με στόχο την βελτίωση της κινητικής απόδοσης αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών στη μάθηση (αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού - κινητική αδεξιότητα)

Στη σημερινή εποχή όπου ο πληθυσμός γερνάει σταδιακά και χρήζει πρόληψης αλλά και θεραπείας από διάφορες παθήσεις η άσκηση στην Τρίτη ηλικία γίνεται επιτακτική. Έτσι η εξασφάλιση της καλής υγείας και λειτουργικότητας του ηλικιωμένου αποτελεί παγκοσμίως σημαντική προτεραιότητα των συστημάτων υγείας. Η ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος στοχεύει στο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τις εκφυλιστικές επιδράσεις της γήρανσης στα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Δίνονται βασικές γνώσεις που αφορούν τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα άτομα τρίτης ηλικίας ως προς θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας, και δίνονται βασικές κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν. Όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα των ηλικιωμένων οι πτώσεις και οι συνέπειες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Έτσι στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται η εκμάθηση των μηχανισμών της ισορροπίας, ώστε να είναι δυνατός ο σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων εκγύμνασης των ηλικιώμενων με στόχο την πρόληψη των πτώσεων. Συγκεκριμένα, δίνονται οι βασικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές που διέπουν τη διατήρηση της ισορροπίας και πως αυτή επηρεάζεται με την ηλικία αλλά και με διάφορες παθολογίες που σχετίζονται με αυτήν.

Είναι γνωστό ότι γενικά η ισορροπία στην καθημερινότητα είναι βασική ικανότητα του ανθρώπου και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ζωής. Συνεπώς, η αξιολόγησή της αποτελεί βασικό εργαλείο καταγραφής της πορείας αυτής της ικανότητας στη διάρκεια του χρόνου και της πιθανής ευεργετικής επίδρασης κάποιας στοχευμένης παρέμβασης. Γνωρίζοντας αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης της ισορροπίας είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε και να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα ποικίλων μεθόδων παρέμβασης. Έτσι σε περιπτώσεις που το αποτέλεσμα είναι θετικό, τα δεδομένα της αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινήσει τον ασκούμενο να συνεχίσει την άσκηση ή να παροτρύνει άλλους να συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης διαφημίζοντας έτσι τη δουλειά του γυμναστή. Στο μάθημα αυτό, γνωρίζει ο φοιτητής από κοντά σύγχρονες και παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης της ισορροπίας που είναι διαθέσιμες σήμερα και έχουν εφαρμογή στην τρίτη ηλικία. 

Βασικές αρχές οργάνωσης Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής Βασικές αρχές ασφάλειας στην υπαίθρια αναψυχή Δραστηριότητες Υπαίθριας Αναψυχής (σχεδιασμός υπηρεσιών) Ορεινή Πεζοπορία Ορεινή ποδηλασία Bασικές αρχές καταρρίχησης, προσανατολισμού, ράφτινγκ, εναερίων περασμάτων με χρήση σχοινιών κλπ. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να κατανοούντα βασικά είδη των υπαίθριων δραστηριοτήτων, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αναπτύσσουν προγράμματα υπαίθριας αναψυχής, όπως και να γνωρίζουν θέματα που αφορούν στην τήρηση της ασφαλείας στο χώρο αυτό. 

Σκοπός του μαθήματος ειναι να παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στο φοιτητή/τρια σχετικά με το πεδίο της ψυχολογίας των ασκουμένων για υγεία στα γυμναστήρια, τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των ασκουμένων και το βαθμό συμμετοχής τους στην άσκηση, όπως και πρακτικές οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των ασκουμένων από το πρόγραμμα άσκησης.

ΣΚΟΠΟΣ: Να εμβαθύνουν οι φοιτητές στις αρχές της κινησιολογίας. ΥΛΗ: • Εισαγωγή στη κινησιολογία • Αρχές της κίνησιολογίας • Βασικές αρχές γωνιομέτρησης • Βασικές αρχές κλινικής αξιολόγησης της δύναμης – σύσπασης • Κινησιολογία του άνω άκρου: μύες • Κινησιολογία του άνω άκρου: Αρθρώσεις • Κινησιολογία του κάτω άκρου: μύες • Κινησιολογία του κάτω άκρου: Αρθρώσεις • Κινησιολογία της σπονδυλικής στήλης

Παρουσίαση μεθόδων ανάλυσης ισορροπίας και εφαρμογών προγραμμάτων άσκησης ισορροπίας για άτομα της τρίτης ηλικίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση στο σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για άτομα με νευρομυϊκά προβλήματα.

Ο σκοπός του μαθήματος: Παρουσίαση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και διάγνωσης χρόνιων παθήσεων καθώς και παρουσίαση προγραμμάτων άσκησης ως μέσο θεραπείας.  Αρχικά θα παρουσιαστούν οι αρχές της κλινικής εργοφυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας των χρόνιων καρδιοαγγειακών, αναπνευστικών και μεταβολικών παθήσεων.  Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν δοκιμασίες αξιολόγησης της ικανότητας για άσκηση, κίνδυνοι και οφέλη της άσκησης. Τέλος, οι φοιτητές/τριες θα διδαχθούν το σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικούς, υπερτασικούς και παχύσαρκους).  Τα προγράμματα αυτά μπορούν αν εφαρμοστούν σε κέντρα αποκατάστασης, σε δήμους και σε προγράμματα άσκησης στο σπίτι.  Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής/τρια τις γνώσεις που θα του επιτρέψουν να γυμνάσει τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε τα άτομα αυτά να επιστρέψουν στην εργασία τους και να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίσει βασικά στοιχεία παθοφυσιολογίας διάφορων χρόνιων παθήσεων και τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπ΄όψη στο σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις σε σύγκριση με άτομα του γενικού πληθυσμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να μάθει να σχεδιάζει προγράμματα άσκησης για πρόληψη και θεραπεία των παρακάτω χρόνιων παθήσεων: σακχαρώδη διαβήτη (τύπου 1 και 2, σακχαρώδη διαβήτη κύησης), πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες και υπέρταση.