ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ " ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ "

Βασική στατιστική θερμοδυναμική. Θερμοδυναμική διαλυμάτων. Θερμοδυναμικοί νόμοι. Συναρτήσεις ελεύθερης ενέργειας και συνθήκες ισορροπίας.