Συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Ελληνικά επιπέδου Α1 για αλλοδαπούς φοιτητές και φοιτήτριες Erasmus.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: In this course of Greek Language, offered by the School of Modern Greek of the Aristotle University of Thessaloniki, students will have the opportunity to receive material and take practice tests.

Εξέτασες επάρκειας ελληνομάθειας στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Εξετάσεις επάρκειας ελληνομάθειας για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Τελικό τεστ επιπέδου Γ1.1 για την ελληνική ως Γ2

Προσομοίωση Εξετάσεων Επάρκειας Ελληνομάθειας - Επίπεδο Β2 - ΣΝΕΓ