Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης σε φοιτητές Erasmus σε επίπεδο Α2. 

Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης σε φοιτητές Erasmus. 

Δραστηριότητες, ασκήσεις, παιχνίδια, τραγούδια για την ανάπτυξη του λεξιλογίου και του προφορικού λόγου των σπουδαστών που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 

Πρόκειται για ένα κατατακτήριο τεστ το οποίο απευθύνεται σε ξένους σπουδαστές που επιθυμούν να μάθουν την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης σε φοιτητές Erasmus. 

Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης σε φοιτητές Erasmus σε επίπεδο Α2.