Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας

Ακαδημαϊκός λόγος

Ελληνικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς για φοιτητές Ε' εξαμήνου

Ελληνικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς για φοιτητές ΣΤ' εξαμήνου

Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Μαθήματα ελληνικών για αλλοδαπούς σε αρχάριο επίπεδο

Πρόκειται για θέματα εξετάσεων Β' εξαμήνου στην ελληνική γλώσσα για αλλοδαπούς φοιτητές ΑΠΘ 

Κείμενο αποδοχής όρων εξέτασης για το κουίζ

Προς τους φοιτητές/φοιτήτριες που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις μέσω elearning

Προς ενημέρωσή σας,

κατά την έναρξη της εξέτασης (είτε κουίζ ή κατάθεσης εργασίας) θα κληθείτε να δηλώσετε ότι λάβατε γνώση των παρακάτω προκειμένου να ξεκινήσει η εξέταση

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης (όπως αναφέρονται στην απόφαση της Συγκλήτου), τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (βλ. Παράρτημα ΙΙ της απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ – Ενέργειες για φοιτητές) και προτίθεμαι να συμμετέχω σε αυτές:

 • με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής μου
 • με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Επιπλέον:

 • δηλώνω οτι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, και θα αναφέρω με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού μου
 • δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω (Συμφωνία Αδειοδότησης Τελικού Χρήστη Turnitin : ελληνικά / αγγλικά)
 • αποδέχομαι την Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την εκτέλεση του κουίζ:

 • Συνιστάται η χρήση Mozilla Firefox ή Google Chrome. Αποφύγετε τη χρήση Internet Explorer.
 • Μην απενεργοποιείτε τη χρήση cookies για το δικτυακό τόπο elearning.auth.gr
 • Μην απενεργοποιείτε τη javascript στον browser
 • Μην παραμείνετε ανενεργοί για πάνω απο δύο ώρες στη σελίδα εκτέλεση του Κουίζ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει αυτόματη έξοδος από το δικτυακό τόπο του elearning.
 • Μην κλείνετε την καρτέλα (tab) ούτε το παράθυρο του κουίζ κατά τη διάρκεια του κουίζ έως ότου επιλέξετε "Υποβολή όλων".
 • Να προτιμήσετε σταθερή σύνδεση στο δίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εφόσον είναι διαθέσιμα, καθώς έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων, που σχετίζονται με πολλούς συνδυαστικούς παράγοντες τεχνικής φύσης.
 • Να πατήσετε στο τέλος "Υποβολή όλων". Όταν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή όλων" ΔΕ θα έχετε πλέον το δικαίωμα να απαντήσετε σε περαιτέρω ερωτήσεις.

Εξετάσεις επάρκειας ελληνομάθειας για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα