Πιλοτικό Διατμηματικό Τμήμα Γερμανικά Α2. Προσφέρεται από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών όπου και ανήκει (Κ.Δ.Ξ.Γ.) του Α.Π.Θ. 

Το διατμηματικό (πιλοτικό) μάθημα "Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια" απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων και σχολών του ΑΠΘ, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ και έχουν από μέτρια έως καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1+ -  Β2).
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών και γλωσσικών στρατηγικών που θα βοηθήσουν τους φοιτητές στο πλαίσιο της "κινητικότητάς" τους να ανταποκριθούν τόσο στις απαιτήσεις του γαλλόφωνου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όσο και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής .

Το μάθημα έχει ως στόχο την προετοιμασία φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ΕRASMUS+ σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια.

Στα πλαίσια των συναντήσεων οι φοιτητές-τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με κείμενα και ορολογία σχετικά με την εκμάθηση Πρώτης, Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας, αλλά και με σχετικά κείμενα από τις Παιδαγωγικές Επιστήμες. Θα δοθεί και έμφαση στην κατανόηση κειμένων και ορολογίας σχετικά με τη Μεθοδολογία της Έρευνας.

Στόχος του διατμηματικού πιλοτικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη Γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α1)

Στόχος του διατμηματικού πιλοτικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Στόχος του διατμηματικού πιλοτικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Β1).