Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε τμήματα ψυχολογίας, Φπ , θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικών σπουδών, εικαστικών σπουδών, θεολογίας, ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας, ιατρικής,

Διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας για όλα τα τμήματα της θεολογικής σχολής, της σχολής καλών τεχνών, του τμήματος της ψυχολογίας και του ΦΠ της φιλοσοφικής σχολής καθώς και του τμήματος της ιατρικής

Στόχος του διατμηματικού πιλοτικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη Γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α1)

Στόχος του διατμηματικού πιλοτικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Στόχος του διατμηματικού πιλοτικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Β1).

Διδάσκεται η Γερμανική Γλώσσα σε επίπεδο Α2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Διδάσκεται η Γερμανική Γλώσσα σε επίπεδο Α2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Το μάθημα έχει ως στόχο την προετοιμασία φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ΕRASMUS+ σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια.

Στα πλαίσια των συναντήσεων οι φοιτητές-τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με κείμενα και ορολογία σχετικά με την εκμάθηση Πρώτης, Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας, αλλά και με σχετικά κείμενα από τις Παιδαγωγικές Επιστήμες. Θα δοθεί και έμφαση στην κατανόηση κειμένων και ορολογίας σχετικά με τη Μεθοδολογία της Έρευνας.

Ιταλική γλώσσα επιπέδου Α1 σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α.

Επίπεδο Α1: Στοιχειώδης γνώση: Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις, που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλαγεί με απλό τρόπο.

Το μάθημα αυτό έχουν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν όσοι στείλουν αίτηση on line στο Κ.Δ.Ξ.Γ., και αν επιλεγούν θα λάβουν email με τον κωδικό πρόσβασης στο μάθημα και λοιπές πληροφορίες για το μάθημα.

Δείτε την προκήρυξη: http://www.lance.auth.gr/el/node/363?fbclid=IwAR12jyYGxC_d3ZcRYcd0rS7l-JN-QcxQ0yAZHwOG-N7NN5c3IliQAE8Ce6Y

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdfΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdf

Πιλοτικό Διατμηματικό Τμήμα Γερμανικά Α1. Προσφέρεται από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών όπου και ανήκει (Κ.Δ.Ξ.Γ.) του Α.Π.Θ. 

Το διατμηματικό (πιλοτικό) μάθημα "Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια" απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων και σχολών του ΑΠΘ, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ και έχουν από μέτρια έως καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1+ -  Β2).
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών και γλωσσικών στρατηγικών που θα βοηθήσουν τους φοιτητές στο πλαίσιο της "κινητικότητάς" τους να ανταποκριθούν τόσο στις απαιτήσεις του γαλλόφωνου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όσο και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής .