Επιμόρφωση απευθυνόμενη κυρίως στους πτυχιούχους ή μαθητές  της ΣΣΑΣ (Ο) που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος