Εισαγωγή σε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας καθώς και στις γενικές αρχές της μεταφρασεολογίας.

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικών μνημών καθώς και συστήματα παραλληλοποίησης κειμένων. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με προγράμματα μεταφραστικού λογισμικού. 

Mάθημα μετάφρασης γενικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά Ι Είδη κειμένων που θα εξεταστούν: έγγραφα με οδηγίες, οδηγίες χρήσης, τουριστικά έντυπα-οδηγοί, συνταγές μαγειρικής, δελτία τύπου, εμπορικές ιστοσελίδες

Ερευνητικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές αρχές της ορολογίας και τη συμβολή της στη μεταφραστική διαδικασία. Για τις ανάγκες του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι σταθμοί της ορολογικής σκέψης και τα θεωρητικά της εργαλεία καθώς και θα προσεγγιστούν διάφορα πρακτικά ορολογικά ζητήματα. Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τη χρήση των ορολογικών πηγών, την κατάρτιση του ορολογικού δελτίου, τα εργαλεία αναζήτησης και διαχείρισης ορολογίας καθώς και με τα βασικά θεωρητικά ρεύματα της ορολογίας. Η αξιολόγηση είναι διαρκής και περιλαμβάνει και εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου. 

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μεταφραστικές Ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι» και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές μετάφρασης από την ελληνική προς τη γαλλική γλώσσα. Θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν θέματα της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις.

Το μάθημα εισάγει τους φοιητές και τις φοιτήτριες στη μετάφραση γενικών κειμένων από τα γερμανικά προς τα ελληνικά.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι και εστιάζει στη μετάφραση γενικών κειμένων και ιδίως κειμένων της επικαιρότητας από τα γερμανικά προς τα ελληνικά.

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η μύηση των φοιτητών στην προσέγγιση του προς μετάφραση κειμένου, καθώς και η εξοικείωση τους με τα διάφορα κειμενικά είδη  προς μετάφραση (άρθρα εφημερίδων γενικού ενδιαφέροντος, ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσεως ή άλλα κείμενα με χρηστικό χαρακτήρα). Επίσης, οι φοιτητές θα μάθουν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου, τις επικοινωνιακές του ανάγκες, κ.λπ. ως βασικές παραμέτρους στην λήψη αποφάσεων κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, προσέγγιση των πολιτισμικών δυσκολιών, επεξεργασία της πληροφορίας).