Το μάθημα θα περιλαμβάνει 5 modules που θα αναπτυχθούν από εταίρους στο Erasmus+ project ERUM - Enhancing Research Understanding through Media. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την ενημέρωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω στο θέμα της επικοινωνίας της επιστήμης.