Σελίδα: 1 2 3 ()

Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις δεδομένων, σφάλματα και διάδοση σφαλμάτων. Το πρόβλημα των αναλογιών στους ζωντανούς οργανισμούς. Στατική στερεού σώματος: Δυνάμεις και ροπές. Έργο--Ενέργεια – Μεταβολισμός. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις – Κυμάνσεις. Ήχος. Γεωμετρική Οπτική - Οπτικά όργανα – Laser. Θερμότητα – Θερμοκρασία. Ακτίνες Χ. Βιοηλεκτρισμός

Το μάθημα Γερμανικά Γ(3/4) διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το τμήμα της Ιατρικής.Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Το επίπεδο γνώσεων της γλώσσας που απαιτείται είναι Β1. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Το μάθημα Γερμανικά Α'(1/4) μπορούν να επιλέξουν οι πρωτοετείς φοιτητές της Φαρμακευτικής με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α2- Β1. Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με τα τμήματα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Εφαρμογές της πληροφορικής στην διαχείριση και ανάλυση της βιολογικών δεδομένων.

Σελίδα: 1 2 3 ()