Σελίδα: 1 2 3 ()

The aim of this course is to study authentic texts from various genres related to the field of Pharmaceutics. We explore the following topics: What is “pharmaceutics”? Oral solids, Tablets, Oral liquids, Suspensions, Emulsions, Emulsion Theory, Why and where do drugs work? The receptor role, Pharmacokinetics,Influenza (Seasonal), Safety of pandemic (H1N10) 2009 vaccines, Access to medicines,Healthy lifestyle habits among Greek university students, The bacterial cell, Mechanisms of bacterial action. 

Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις δεδομένων, σφάλματα και διάδοση σφαλμάτων. Το πρόβλημα των αναλογιών στους ζωντανούς οργανισμούς. Στατική στερεού σώματος: Δυνάμεις και ροπές. Έργο--Ενέργεια – Μεταβολισμός. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις – Κυμάνσεις. Ήχος. Γεωμετρική Οπτική - Οπτικά όργανα – Laser. Θερμότητα – Θερμοκρασία. Ακτίνες Χ. Βιοηλεκτρισμός

Το μάθημα Γερμανικά Γ(3/4) διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το τμήμα της Ιατρικής.Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Το επίπεδο γνώσεων της γλώσσας που απαιτείται είναι Β1. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Το μάθημα Γερμανικά Α'(1/4) μπορούν να επιλέξουν οι πρωτοετείς φοιτητές της Φαρμακευτικής με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α2- Β1. Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με τα τμήματα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Εφαρμογές της πληροφορικής στην διαχείριση και ανάλυση της βιολογικών δεδομένων.

Σελίδα: 1 2 3 ()