Ανοιχτό μάθημα εκτός προγράμματος σπουδών με αντικείμενο τη διαθεματική προσέγγιση ιστορικών δικών από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή της νεωτερικότητας που σημάδεψαν την πολιτική πραγματικότητα της εποχής τους.