Η εξέταση του ποινικού φαινομένου σε προγενέστερες κοινωνίες δίνει την ευκαιρία να εντοπίσουμε τους παράγοντες που επενεργούν στον ποινικό κολασμό και τον σωφρονισμό και τον τρόπο, με τον οποίο διαμορφώνονται οι δικαιοπολιτικές επιλογές, σε ό,τι αφορά την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Η διαλεύκανση του εγκλήματος, ο καταλογισμός ευθυνών, η φιλοσοφία της ποινής, ο σωφρονισμός και η επανακοινωνικοποίηση του δράστη ενός εγκλήματος, κ.ά., είναι ζητήματα διαχρονικά που απασχόλησαν και απασχολούν τις ανθρώπινες κοινωνίες και οι λύσεις που προτείνονται δεν είναι πάντοτε και παντού οι ίδιες.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Ελισάβετ Καστανίδου-Συμεωνίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο πρόγραμμα, εκτός από την επιστημονική υπεύθυνη, διδάσκουν επίσης εξειδικευμένοι και με πλούσιο ερευνητικό έργο στα υπό εξέταση ζητήματα των εναλλακτικών/συναινετικών ποινικών διαδικασιών επιστήμονες, και ειδικότερα ο κύριος Λάμπρος Μαργαρίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ο κύριος Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ο κύριος Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ – μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ, ο κύριος Χρήστος Νάιντος, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ – ειδικός επιστήμονας ΔΠΘ, και ο κύριος Νικόλαος Δαγκλής, διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ – μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ.

Ανοιχτό μάθημα εκτός προγράμματος σπουδών με αντικείμενο τη διαθεματική προσέγγιση ιστορικών δικών από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή της νεωτερικότητας που σημάδεψαν την πολιτική πραγματικότητα της εποχής τους. 

This course is dedicated to the law of the sea which regulates the activities of States and their interactions regarding maritime matters. It will start off by briefly highlighting the main landmarks that shaped the history of the law of the sea and will then focus on the contemporary legal regime governing maritime areas which consists in great part of the 1982 United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS). Studying the UNCLOS will allow us to pay close attention to the rules governing the different jurisdictional zones of the ocean and the maritime boundary delimitation. It will also cover the status of land-locked and geographically disadvantaged states and will touch upon the role of the Council of the International Seabed Authority (ISA), the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) and the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). Finally, it will also apportion time to discussing dispute settlement. 

The course will focus on the international legal principles relating to the movement of persons across international borders, or, exceptionally, within a State. It will examine the legal sources of migration and refugee law, as well as the complex institutional framework in this field. It will also clarify definitional issues concerning the notions of irregular/economic migrant, refugee and asylum seeker and highlight the differences in the respective legal regimes. It will also examine the migration phenomenon in relation to public international law concepts of state sovereignty, nationality and statelessness, or extraterritorial jurisdiction and state responsibility. Furthermore, issues, such as refugee status determination, immigration control and enforcement, detention of migrants and asylum seekers will be presented from a global and regional perspective. Additionally, specific topics related to internal displacement, environmental migration, human smuggling and trafficking, forced labour, as well as international labour migrant standards will be briefly expounded. Finally, responses to the current refugee crisis will be discussed. 

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το πρόγραμμα Re-Justice είναι μια διεθνής συνεργασία μεταξύ διαφόρων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και εθνικών σχολών κατάρτισης δικαστών. Το πρόγραμμα θα παρέχει στους δικαστές και τους εισαγγελείς στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία 30 ώρες κατάρτισης με στόχο την αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους σε σχέση με την αποκαταστατική δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι: – Δημιουργία προφίλ ικανοτήτων (competency profile) για την αποκαταστατική δικαιοσύνη για τους δικαστές και τους εισαγγελείς. – Αξιολόγηση των αναγκών σχετικά με την κατάρτιση αναφορικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη για τους δικαστές και τους εισαγγελείς. – Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού μαθήματος για την αποκαταστατική δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση συνδυασμένης μάθησης. – Διεξαγωγή πιλοτικής παράδοσης του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. – Αξιολόγηση την πιλοτική παράδοση του κύκλου κατάρτισης. – Διάδοση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της έρευνας.

Introduction to the constitutional principles of the Law of the European Union