Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν την ιατρική, νομική, κοινωνική, ψυχολογική και ηθική αντιμετώπιση χρονίως πασχόντων καθώς και του περιβάλλοντός τους

Μάθημα κορμού 3ου εξαμήνου του ΔΠΜΣ ''Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση''. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις διάφορες μορφές βιοϊατρικής έρευνας, τους ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με τη διεξαγωγή τους και το νομικό πλαίσιο που τις διέπει. 

Το μάθημα διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του "ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση"

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»