Παρουσίαση και ενδεδειγμένη κλινική χρήση των προηγμένων μη επεμβατικών μεθόδων καρδιαγγειακής απεικόνισης: SPECT, CT, CMR. Ανάλυση τεχνικών και κλινικών θεμάτων προηγμένης καρδιαγγειακής απεικόνισης που αφορούν πρωτίστως ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (καρδιολόγους, ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς).