Μάθημα για κατεύθυνση: 3. Κλινική Τοξικολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Αναλυτική Τοξικολογία".

Μάθημα κορμού Α΄ χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Βασικές αρχές και έννοιες της φαρμακολογίας".

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων στις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την ταυτόχρονη χορήγηση δύο ή περισσοτέρων φαρμάκων στη θεραπευτική. Στο μάθημα αναλύονται οι γενικές αρχές αλληλεπιδράσεων και παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ορισμένων ομάδων φαρμάκων, χρήσιμων στην κλινική πράξη.

Μάθημα για κατεύθυνση: 3. Κλινική Τοξικολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Βιοανάλυση – Βιοφαρμακευτική ανάλυση".

Μάθημα για κατεύθυνση: 3. Κλινική Τοξικολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Γενική Τοξικολογία".

3. Κλινική Τοξικολογία, Β΄ εαρινού εξάμηνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Δικαστική Τοξικολογία".

Μάθημα για κατευθύνσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Ιατρική Διατροφολογία".

Μάθημα κορμού Α΄ χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Iατρική πληροφορική - Ιατρική στατιστική ΙΙ". 

Μάθημα κορμού Α΄ χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Ιατρική Στατιστική Ι"

Μάθημα για κατευθύνσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Κλινική Τοξικολογία".

Μάθημα κορμού Α΄ χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Κλινική Φαρμακολογία Ι".

Mάθημα για κατευθύνσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: " Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ - Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)".

Μάθημα κορμού Α΄ χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Μεθοδολογία της Έρευνας και Τεκμηριωμένη Ιατρική (EBM)".

Μάθημα για κατευθύνσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Φαρμακευτικές Πωλήσεις - Φαρμακευτικό Marketing-Market access".

Μάθημα κορμού Α΄ εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων".

Μάθημα για κατευθύνσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική, 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία και 3. Κλινική Τοξικολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Φαρμακοεπιδημιολογία– Φαρμακοεπαγρύπνηση".

Μάθημα για κατευθύνσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία, Β΄ εαρινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο:"Φαρμακοοικονομία-Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων".

Μάθημα κορμού Α΄ χειμερινού εξαμήνου στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Φιλοσοφία, ηθική, δεοντολογία και νομοθεσία του φαρμάκου".