Προχωρημένες Σπουδές σε Κλασική Ηλεκτροδυναμική 

Εισαγωγή στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου. Κβαντική Ηλεκτροδυναμική.

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας - ύλης. Ανιχνευτές στερεάς κατάστασης (πυριτίου), αερίου γεμίσματος, σπινθηριστές. Ανίχνευση νετρονίων. Δημιουργία - λήψη - επεξεργασία - μεταφορά σήματος. Θόρυβος. Μέτρηση ενέργειας, θέσης, ορμής, χρόνου. Εργαστηριακές ασκήσεις.