Από το ξεκίνημα της ιστορίας της ανθρώπινης περιπέτειας, η εξέλιξη της επικοινωνίας καθόρισε τους ρυθμούς των πολιτισμικών ανακατατάξεων και την πορεία της γνώσης. Στο συγκεκριμένο εισαγωγικό μάθημα παρουσιάζονται, σε ένα ευρύτερο ιστορικό/κοινωνικό πλαίσιο, το έντυπο, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και το διαδίκτυο ως τεχνολογίες που καθόρισαν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, τις οικονομικές, πολιτιστικές αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις στο σύγχρονο κόσμο.  Μέσα από ένα πλέγμα ιστορικών ανακατατάξεων προέκυψε η δημοσιογραφία ως λειτουργία, κοινωνικό φαινόμενο και επαγγελματική δραστηριότητα. Η δημοσιογραφία ως επικοινωνιακή λειτουργία αντιμετωπίζεται κριτικά εξετάζοντας κατά περίπτωση τις επιδράσεις της στις ανθρώπινες συμπεριφορές, ατομικές και συλλογικές.  Η εφεύρεση της τυπογραφίας αντιμετωπίζεται ως σημαντικός σταθμός στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού κόσμου καθώς συνέβαλε καταλυτικά στις επαναστάσεις και επανατοποθετήσεις που έλαβαν χώρα μετά τον 14ο αιώνα.  Η Ιταλική Αναγέννηση, η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η Βιομηχανική Επανάσταση, η Πυρηνική Επανάσταση καθώς και η Επανάσταση της Πληροφορίας εξετάζονται μέσα από την οπτική των επικοινωνιακών εξελίξεων και των κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά την εφεύρεση του τότε άσημου Γερμανού μεταλλουργού. 

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα αυτό εστιάζει στη συνθήκη που δημιουργείται για τη δημοσιογραφία και τα Μέσα επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή και την εποχή της σύγκλισης των Μέσων. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με νομικά ζητήματα και ζητήματα δεοντολογίας γύρω από τη λειτουργία ιστοσελίδων όπως τα blogs και τις σελίδες κοινωνικών δικτύων, καθώς και με ζητήματα δεοντολογίας στη δημοσιογραφία πολιτών και τη δημοσιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Υπό αυτό το πρίσμα θα έρθουν σε επαφή με τις προκλήσεις που θεωρείται ότι θέτει η ψηφιακή εποχή στο δημοσιογραφικό επάγγελμα στο επίπεδο της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, και του βαθμού στον οποίο επιφέρει ενδεχομένως αλλαγές στις εφαρμογές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ηθικής. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τη βιβλιογραφική συζήτηση για την εναλλακτική δημοσιογραφία και τη δημοσιογραφία πολιτών στο πλαίσιο των διαδικτυακών Μέσων και θα εμπλακούν σε σχετική συζήτηση.