Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία. Βασικές έννοιες και αρχές οικονομικής παραγωγής. Προβλήματα και προοπτικές του ελληνικού αγροτικού τομέα. τη δομή και τις τρέχουσες τάσεις στη γεωργία στην Ελλάδα, την ΕΕ και παγκοσμίως. Παράγοντες γεωργικής παραγωγής. Κόστος παραγωγής, κόστος κατασκευής και οικονομικά αποτελέσματα. Η γεωργική παραγωγή και οι τιμές και η εξάρτηση της γεωργίας από τους φυσικούς πόρους. Γεωργικές αγορές και δομή.

Ίδρυση, σκοποί, όργανα και θεσμοί της Ε.Ε για τη Γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO). Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Φορείς, σκοποί και αρχές. Εξέλιξη και αναθεωρήσεις. Διαρθρωτική πολιτική. Κοινή Οργάνωση Αγορών. Περιφερειακή πολιτική. Πολιτική εξωτερικού εμπορίου. Χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Η Αγροτική πολιτική του FAO, ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Διεθνείς Οργανισμοί Τροφίμων και Ποτών. 

Εισαγωγή στις γενικές αρχές, στοιχεία γεωδαισίας, τριγωνομετρικά δίκτυα, στοιχεία φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας, όργανα φωτογραμμετρίας και χρήση αυτών στην κτηματογράφηση, μέσα και μέθοδοι κατάρτισης κτηματικών χαρτών, αξιολόγηση και εκτίμηση αυτών στην κτηματογράφηση σε σχέση με την αξία γής, απαιτούμενα στοιχεία για την καταγραφή και εξασφάλιση της κυριότητας δασικής γής. Αγροτικό κτηματολόγιο, φωτογραμμετρία, αγροτικοί χάρτες, ελαιοκομικό μητρώο, αμπελουργικό μητρώο

Ανάπτυξη Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Εναλλακτικοί σκοποί. Προβλήματα στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών. Στατιστικά στοιχεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παραδοσιακοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και εναλλακτικές μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης. Ομάδες Παραγωγών. Θεωρία της επιχείρησης και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Λειτουργικότητα και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην αγορά. Συγκριτική ανάλυση στην διάρθρωση και στη νομοθεσία των αγροτικών συνεταιρισμών διεθνώς. Εφαρμογή μικροοικονομικής θεωρίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οικονομίες κλίμακας. Εσωτερική οργάνωση και αποτελεσματικότητα συνεταιριστικών οργανώσεων. Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών και βιομηχανιών τροφίμων. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενός συνεταιρισμού. Πολιτική συγχωνεύσεων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά προβλήματα στους συνεταιρισμούς. Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Οικονομική διαχείριση αγροτικών συνεταιρισμών. 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας του αγροτικού τουρισμού, οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, ο προσδιορισμός των αγροτουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων όπως και η χρηματοδότηση αυτών, η προβολή και προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος.Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: Από το Μαζικό Τουρισμό στις Εναλλακτικές και Ειδικές μορφές Τουρισμού. Εννοιολογικό περιεχόμενο αγροτικού τουρισμού – αγροτουριστικού προϊόντος – αγροτουριστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού. Προγράμματα χρηματοδότησης αγροτουριστικών επενδύσεων. Επιχειρηματικό Σχέδιο Αγροτουριστικής Επιχείρησης. Τουριστική αγορά. Κύκλος ζωής Αγροτουριστικού Προϊόντος και Προορισμού. Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γενικές αρχές και ορισμοί. Εθνική στρατηγική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφορία. Διεθνείς συμβάσεις, διακρατικές συμφωνίες και συντονισμένες δράσεις που συμβάλουν στην αειφορία. Κατάταξη των φυσικών πόρων. Ενεργειακοί πόροι. Εθνική στρατηγική για τους ενεργειακούς πόρους. Ανθρακικό αποτύπωμα. Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης φυσικών πόρων. Εθνική στρατηγική για τους φυσικούς πόρους. Βιοποικιλότητα ως πόρος. Εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Το μάθημα «Ακαρολογία» διδάσκεται ως μάθημα επιλογής στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και καλύπτει τα αντικείμενα της μορφολογίας, ανάπτυξης, συμπεριφοράς, χημικής και βιολογικής καταπολέμησης ακάρεων.

Τα ακάρεα,αποτελούν μετά τα έντομα, την πολυπληθέστερη ομάδα αρθροπόδων με ποικίλες τροφικές συνήθειες (φυτοφάγα, αρπακτικά, αιμοβόρα, σαπροφάγα κ.α.)  και συνεπώς έχουν ιδιαίτερη σημασία στη γεωργία.

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει όλες τις σχετικές γνώσεις με τα ακάρεα και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκαλούν.

Μέθοδοι περιγραφής και ταξινόμησης της αμπέλου. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά – Αμπελογραφικοί κώδικες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV). Συστηματική κατάταξη των αμπέλων – Οικογένεια Vitaceae. Υπογένη Vitis και Muscadinia. Αμερικάνικα, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά είδη της αμπέλου και η συμβολή τους στη βελτίωση της αμπέλου, την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας και των ασθενειών. Ταξινόμηση των ποικιλιών της αμπέλου και νομοθεσία. Υποκείμενα της αμπέλου - Ποικιλίες των ειδών Vitis Riparia και Vitis Rupestris. Υβρίδια των ειδών Vitis Riparia και Vitis Berlandieri. Υβρίδια των ειδών Vitis Berlandieri και Vitis Rupestris -Ευρωπαικο – αμερικάνικα και σύνθετα. Επιτραπέζιες ποικιλίες παραγωγής. Ζώνες καλλιέργειας ποικιλιών οινοποιίας και παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Ποικιλίες οινοποιίας ξενικής προέλευση.

Ρύθμιση των συνθηκών περιβάλλοντος των αποθηκευτικών χώρων. Ψυχρομετρία, υπολογιστικά μοντέλα ξήρανσης. Μέθοδοι και μηχανικά μέσα αποξήρανσης των γεωργικών προϊόντων. Σχεδιασμός και διαχείριση διεργασίας ξήρανσης. Ξήρανση σπόρων, χόρτου και καρπών δένδρων. Πηγές ενέργειας στην ξήρανση.

Αναπαράσταση αριθμών από Η/Υ. Θεωρία σφαλμάτων. Σειρές Taylor. Αριθμητική παρεμβολή. Αριθμητική ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων. Μητρώα. Αριθμητική επίλυση συστημάτων εξισώσεων. Γραμμικός προγραμματισμός. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική επίλυση εξισώσεων με ολικά διαφορικά. Στοιχεία αριθμητικής επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση Excel spreadsheets.