Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Το μάθημα Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι (Γερμανικά) μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές της Ιατρικής με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από το επίπεδο Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων 

Το μάθημα Γερμανικά Ι(1/4) μπορούν να επιλέξουν οι πρωτοετείς φοιτητές της με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α2- Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Επιλεγόμενο, διατομεακό φροντιστηριακό μάθημα. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη συγγραφή ιατρικών συνταγών και τη φαρμακοθεραπεία με βάση τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής.

‐ Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση των γενικών αρχών της φυσιολογίας του ανθρώπου, της φυσιολογίας του αίματος, του ανοσιακού συστήματος, του μεταβολισμού και της θρέψης. ‐ Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Η εκμάθηση των λειτουργιών που διέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Εργαστηριακές ασκήσεις: Η εξοικείωση των φοιτητών στη μεθοδολογία σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του θεωρητικού μαθήματος. 

Το μάθημα αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας. Περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη βιολογία και την ανοσολογία του καρκίνου, τη διάγνωση και τη διαχείριση των ασθενών με συμπαγείς όγκους, τη χορήγηση κυτταροτοξικών και στοχευτικών θεραπειών και την αντιμετώπιση της τοξικότητας, την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και την υποστηρικτική αγωγή των ασθενών. 

Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού, πεπτικού και ενδοκρινικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. ‐ Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Η εκμάθηση της λειτουργίας των ανωτέρων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Εργαστηριακές ασκήσεις: Η εξοικείωση των φοιτητών στη μεθοδολογία σε θέματα που περιλαμβάνονται στη ύλη του θεωρητικού μαθήματος. ‐ Μορφή εκπαίδευσης: Μάθημα από αμφιθεάτρου: Το σύνολο των μηχανισμών λειτουργίας των προαναφερθέντων συστημάτων σε συνδυασμό με στοιχειώδεις ανατομικές έννοιες που συνδέονται με τις ανωτέρω λειτουργίες. Εργαστηριακές ασκήσεις: Το περιεχόμενο τους αναφέρεται σε βασικές ενότητες των προαναφερθέντων συστημάτων. Χρησιμοποιούνται προβολή VIDEO καθώς και προγράμματα προσομοίωσης σε H/Y. Λεπτομερέστερη ανάλυση στους επί μέρους στόχους του μαθήματος αναφέρονται στις ιστοσελίδες: http://www.experimentalphysiology.gr και http://physiology.med.auth.gr. Στο τέλος των ασκήσεων γίνονται εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης.

Το μάθημα πραγματεύεται την σημασία των βιοχημικών παραμέτρων που μπορούν να ανιχνευθούν στα βιολογικά υγρά γιά τη διάγνωση, παρακολούθηση ή ανίχνευση νοσημάτων καθώς και για την διερεύνηση των μηχανισμών της νόσου

Σκοπός του μαθήματος είναι: α. Η διδασκαλία και η μελέτη της βιοχημικής βάσης των ελευθέρων ριζών (δραστικών μορφών οξυγόνου και αζώτου) που παράγονται στα βιολογικά συστήματα και προκαλούν διάφορα νοσήματα όπως καρκίνο, αθηρωμάτωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, πνευμονικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες κλπ. β. Η διδασκαλία της μοριακής βάσης και της επίδρασης του οξειδωτικού στρες και των ελευθέρων ριζών σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις του ουροποιητικού συστήματος, στο ανοσολογικό σύστημα, καθώς και σε διαταραχές κατά την κύηση, εμμηνόπαυση, σακχαρώδη διαβήτη και τη γήρανση. γ. Η μελέτη της αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού και των μηχανισμών με τους οποίους τα βιολογικά συστήματα εξουδετερώνουν τις δραστικές μορφές οξυγόνου και αζώτου. Επίσης, μελέτη των αντιοξειδωτικών που λαμβάνονται εξωγενώς με τη διατροφή και προστατεύουν τον οργανισμό από τις βλαπτικές συνέπειες των ελευθέρων ριζών και των τοξικών παραγώγων τους. δ. Η μελέτη της λιπιδικής υπεροξείδωσης, καθώς και οι τρόποι ανίχνευσης και προσδιορισμού διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με την πρόκληση αυτού του φαινομένου. Αναλύονται οι μέθοδοι απομόνωσης και οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών, καθώς και η μέτρηση της μηλονικής διαλδεΰδης και άλλων ουσιών που αποτελούν δείκτες της λιπιδικής υπεροξείδωσης και του οξειδωτικού στρες. 

Εργαστηριακή Άσκηση των φοιτητών του 2ου εξαμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος Βιολογική Χημεία 1, Τμήματα Β3 και Β13.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()