Αγγλική Ιατρική Ορολογία

Αγγλική Ιατρική Ορολογία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ» Δικαίωμα εγγραφής, για το επιλεγόμενο μάθημα «ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ», έχουν οι φοιτητές της Ιατρικής που βρίσκονται στο ΣΤ’ εξάμηνο και άνω. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Τα βιβλία που προτείνονται είναι ένα από τα παρακάτω: * «Αθλητιατρική», Skouderi GR, McCann PD, Bruno PJ, Επιμέλεια Μετάφραση Μπαλτόπουλος Π. (Τόμοι Ι,ΙΙ) Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2002 Αθήνα. * «Εγχειρίδιο Αθλητιατρικής», Oxford, Sherry E., Wilson SF. (Επιμέλεια Μετάφρασης: Μήτσου Α., Βλάσης Κ.) Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 2007 Αθήνα. και σημειώσεις των μελών ΔΕΠ Ο τρόπος εξέτασης είναι: Α) θέματα ανάπτυξης ή Β) παράδοση εργασίας μέχρι 20 σελίδες μαζί με την βιβλιογραφία και τις εικόνες. * Όσοι πάρουν εργασία θα πρέπει να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλα τα μαθήματα.

O φοιτητής με τη λήξη του μαθήματος: - θα κατανοεί τις δυναμικές μεταξύ των διαφόρων νοσημάτων, όσον αφορά στη συμμετοχή του αίματος ώστε να προσεγγίζει σωστά τη διάγνωση ειδικών καταστάσεων, όπως π.χ. στην κύηση, σε χειρουργικές επεμβάσεις, κ.λ.π., και να αντιμετωπίζει σωστά τυχόν επιπλοκές - θα ευαισθητοποιηθεί από τις αιματολογικές εκδηλώσεις, στην έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με νοσήματα που διαφεύγουν της διάγνωσης, όπως π.χ. αιμολυτική αναιμία και/ή θρομβώσεις σε παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία ή θρομβοπενία ως πρώτη εκδήλωση σε ασθενή με AIDS, τoυς οποίους θα παραπέμπει έγκαιρα για περαιτέρω έλεγχο - θα γνωρίζει τις βασικές εργαστηριακές δυνατότητες διερεύνησης που υπάρχουν σήμερα, καθώς και που αυτές οφείλουν να εφαρμόζονται - θα γνωρίζει σε γενικές γραμμές τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων, την θεραπεία, αλλά και την προφύλαξη με στόχο την κατά το δυνατόν αποφυγή δυνητικά απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών, όπως π.χ. πνευμονική εμβολή ή σοβαρή αιμορραγία - θα μπορεί να χρησιμοποιεί με ασφάλεια τις γνώσεις που απέκτησε σε ειδικότερες καταστάσεις και να τις προσαρμόζει μελλοντικά σε θέματα που αφορούν στην ιδιαίτερη εξειδίκευσή του - θα εκπαιδευτεί στην εκπόνηση, αλλά και παρουσίαση εργασιών σχετικών με το θέμα

child hematology 1.pdfchild hematology 1.pdfchild hematology 2.pdfchild hematology 2.pdf

Η απόκτηση από τον φοιτητή βασικών γνώσεων Ογκολογίας και η κατανόηση του αντικειμένου και των δυνατοτήτων της ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Η μετάδοση, στους φοιτητές, γνώσεων που αφορούν την πρόληψη, την διάγνωση, τη σταδιοποίηση, την αντιμετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών και την παρακολούθηση και υποστηρικτική αγωγή των Ογκολογικών ασθενών. Η κατανόηση των ραγδαίων εξελίξεων της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας την τελευταία 10ετία, που οφείλονται στην αλματώδη πρόοδο της Ακτινοφυσικής, της Πληροφορικής και των Η/Υ, καθώς και της Μοριακής Βιολογίας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ, ΑΙΤΙΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ

‐ Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση των γενικών αρχών της φυσιολογίας του ανθρώπου, της φυσιολογίας του αίματος, του ανοσιακού συστήματος, του μεταβολισμού και της θρέψης. ‐ Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Η εκμάθηση των λειτουργιών που διέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Εργαστηριακές ασκήσεις: Η εξοικείωση των φοιτητών στη μεθοδολογία σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του θεωρητικού μαθήματος.