Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την Αγγλική ορολογία που συναντάται στην επιστήμη της Φαρμακευτικής και πιο συγκεκριμένα σε διαφορετικά είδη κειμένων όπως ακαδημαικές πηγές (βιβλία, άρθρα, περιλήψεις άρθρων) και διαδικτυακές πηγές. Τα κείμενα προέρχονται από το χώρο της Φαρμακολογίας, Φαρμακοκινητικής, Φαρμακοδυναμικής, Τοξικολογίας, Χημείας, Φυσιολογίας, Βιολογίας και Ιατρικής