Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την Αγγλική ορολογία που συναντάται στην επιστήμη της Φαρμακευτικής και πιο συγκεκριμένα σε διαφορετικά είδη κειμένων όπως ακαδημαικές πηγές (βιβλία, άρθρα, περιλήψεις άρθρων) και διαδικτυακές πηγές. Τα κείμενα προέρχονται από το χώρο της Φαρμακολογίας, Φαρμακοκινητικής, Φαρμακοδυναμικής, Τοξικολογίας, Χημείας, Φυσιολογίας, Βιολογίας και Ιατρικής 

Περιγράφεται η δυνατότητα των ανώτερων οργανισμών μέσα από τα μοριακά και κυτταρικά στοιχεία του Ανοσοβιολογικού Συστήματος να αναπτύσσουν μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τα «εαυτά» από τα «μη εαυτά» συστατικά του ίδιου του οργανισμού ή του περιβάλλοντος και να διαθέτουν φυσικούς έμφυτους ή επίκτητους μηχανισμούς άμυνας που τελικά οδηγούν στην εξουδετέρωσή τους ή στην επιλεκτική ανοχή τους. Η υποστήριξη του φοιτητή ώστε να εξοικειωθεί με τους πολύπλοκους μηχανισμούς αντίστασης του ξενιστή σε εξωτερικούς μολυσματικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δεξιότητες: Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης των διαφόρων μοριακών συστατικών και κυτταρικών πληθυσμών του ανοσοβιολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσης για τη χρησιμοποίηση των αντισωμάτων και των αντιγόνων ως βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται τόσο στην πρόληψη-προστασία από μολυσματικούς παράγοντες στη διάγνωση, στην έρευνα αλλά και την ανοσοτεχνολογία και τις εφαρμογές που τη συνοδεύουν.