Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές-τριες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις της αθλητικής επιβάρυνσης στα ομαδικά αθλήματα, ώστε να καταστούν ικανοί να διδάξουν την ειδική προπονητική του αθλήματός τους στους αθλητές. 

Βασικές έννοιες της οργανικής φασματοσκοπίας. Φάσματα IR, MS, NMR, UV-Vis Συζυγιακά π-συστήματα και περικυκλικές αντιδράσεις Αρωματικές ενώσεις Αντιδράσεις αρωματικής υποκατάστασης Αλδεΰδες και κετόνες Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους Χημεία του α-άνθρακα. Ενόλες και ενολικά ιόντα Αμίνες Χημεία βιομορίων (υδατάνθρακες, αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) 

Σκοπός είναι οι νέοι φοιτητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τη Φαρμακευτική Επιστήμη, τoυς στόχους της και τα αντικείμενα της έτσι ώστε το μάθημα να δράσει όχι μόνο σαν γενική εισαγωγή στις φαρμακευτικές επιστήμες, αλλά και σαν εργαλείο γνωριμίας με την ιστορική εξέλιξη, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της Φαρμακευτικής επιστήμης. Επί πλέον, παρουσιάζονται και εξηγούνται περιληπτικά θέματα όπως: η οργάνωση των σπουδών, η επαγγελματική απασχόληση και οι φαρμακευτικές ειδικότητες. Φάρμακα -νόσοι -ασφαλής χρήση θεραπευτικών μέσων. Τροφή -υγεία -σχέση με φάρμακα, ομοιότητες, διαφορές. Ανάγκη για νέα φάρμακα, οδοί ανακάλυψης φαρμάκων. Τονίζεται ο ρόλος του φαρμακοποιού, μέσω των παραπάνω, στη διαφύλαξη της υγείας του κοινωνικού συνόλου. Αναφέρονται στοιχεία Φαρμακευτικής δεοντολογίας.

LAZARI_EISAGOGH_2019.pdfLAZARI_EISAGOGH_2019.pdf

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην πολυπλοκότητα της δομής και της βιολογίας του κυττάρου. Γίνεται εισαγωγή στο κύτταρο και τα συστατικά του. Περιγράφεται η δομή και λειτουργικότητα των οργανιδίων, αλλά και η σημασία του κυτταροσκελετού και των μεμβρανών. Περιγράφεται ο κυτταρικός κύκλος και η ρύθμισή του και ο κυτταρικός θάνατος. Περιγράφεται η οργάνωση, αποθήκευση, αναπαραγωγή και μετάδοση της γενετικής πληροφορίας, όπως και η μετάφραση, η αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας. Επίσης περιγράφεται η πολυκυτταρική οργάνωη των θηλαστικών και ο καρκίνος.

Τα Μαθηματικά είναι μία γλώσσα που βοηθά σημαντικά στην ανάλυση και στη μελέτη προβλημάτων που εμφανίζονται, εκτός από τις Θετικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Φαρμακευτική, στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, κ.λπ., όπως και στην παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις βασικές μαθηματικές τους γνώσεις που έχουν λάβει από τη φοίτησή τους στο Λύκειο και να κατανοήσουν βασικά μαθηματικά εργαλεία και μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής. Τα θέματα που θα καλύψουμε, αφορούν τη θεωρία πινάκων και την επίλυση γραμμικών συστημάτων, τη μελέτη συναρτήσεων μίας και περισσοτέρων μεταβλητών, μεθόδους ολοκλήρωσης συναρτήσεων μίας μεταβλητής, επίλυση διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, εφαρμογές στη Φαρμακευτική και στις συναφείς επιστήμες,

Ιδιότητες και χρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών.  Σχεδιασμός, σύνθεση, ποιοτικός έλεγχος, μηχανισμός δράσης και χρήσεις των κυριοτέρων ραδιοφαρμάκων στη Πυρηνική Ιατρική.