Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εστιάζουν στις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (στο πλαίσιο της προώθησης της ειρήνης και της μη-βίας), παγκόσμια εκπαίδευση, πολυπολιτισμικότητα και εθνοτική ταυτότητα μέσα από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και το μουσικό θέατρο.

To θερινό σχολείο θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της κοινωνικής απομόνωσης ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού και της επίδρασής της στο χώρο της εκπαίδευσης, των παραστατικών τεχνών αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη διερεύνηση άπτεται των αμερικανικών σπουδών αλλά θα έχει και συγκριτολογικό χαρακτήρα όπου αυτό είναι εφικτό.

O Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS), η οποία έχει την έδρα της στο ήδη αναφερόμενο Τμήμα, προγραμματίζει σειρά παρουσιάσεων πάνω σε θέματα που άπτονται της Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.