Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εστιάζουν στις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (στο πλαίσιο της προώθησης της ειρήνης και της μη-βίας), παγκόσμια εκπαίδευση, πολυπολιτισμικότητα και εθνοτική ταυτότητα μέσα από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και το μουσικό θέατρο.