Σεμινάριο για τη βασική χρήση του elearning.auth.gr

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια > Σεμινάριο για τη βασική χρήση του elearning.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στο παρακάτω video - σεμινάριο παρουσιάζεται η χρήση των βασικών εργαλείων του elearning.auth.gr για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό ενός μαθήματος.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται :

  • η είσοδος (login) στο elearning.auth.gr,

  • η δημιουργία μαθήματος,

  • η διαχείριση των ενοτήτων και του περιεχομένου του όπως, το ανέβασμα αρχείων, η δημιουργία φακέλων, η προσθήκη συνδέσμων κ.ά. 

Επίσης, περιγράφονται :

  • η διαδικασία εγγραφής των εκπαιδευόμενων,

  • η χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων (forum, forum ανακοινώσεων, quickmail) και

  • σημαντικές δραστηριότητες όπως το wiki, η επιλογή (choice), και η επιλογή ομάδας (group choice).