Σεμινάριο για τη δημιουργία, διαχείριση και βαθμολόγηση online test (quiz)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια > Σεμινάριο για τη δημιουργία, διαχείριση και βαθμολόγηση online test (quiz)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στο παρακάτω video - σεμινάριο παρουσιάζονται :

  • η  δημιουργία ενός online test (quiz),

  • η παραμετροποίηση των ρυθμίσεων ενός online test (quiz) και

  • η διαχείριση του βαθμολογίου ενός online test (quiz).

Ειδικότερα, παρουσιάζονται :

  • η δημιουργία,

  • η χρονομέτρηση,

  • οι περιορισμοί πρόσβασης,

  • η διαθεσιμότητα,

  • η δημιουργία-διαχείριση μιας τράπεζας ερωτήσεων,

  • οι τύποι ερωτήσεων κ.α.