Σενάρια χρήσης της Παρουσίας (Attendance)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Σενάρια χρήσης της Παρουσίας (Attendance)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Απλό σημειωματάριο
  2. Σύνθετο σημειωματάριο
  3. Απλό παρουσιολόγιο
  4. Σύνθετο παρουσιολόγιο

Η δραστηριότητα «Παρουσία» παρέχει πληθώρα επιλογών και συνδυασμών. Παρακάτω παρουσιάζονται 4 προτεινόμενα βασικά σενάρια χρήσης που μπορείτε να συμβουλευτείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Έστω ότι κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκετε ένα εργαστήριο κάθε Τετάρτη 10:00-12:00.

Απλό σημειωματάριο

Θέλω να χρησιμοποιήσω την δραστηριότητα ως απλό σημειωματάριο. Θα δηλώνω τις παρουσίες των συμμετεχουσών και των συμμετεχόντων μόνη/μόνος μου.

Σύνθετο σημειωματάριο

Θέλω να χρησιμοποιήσω την δραστηριότητα ως σημειωματάριο και να συνυπολογίζεται στο βαθμολόγιο του μαθήματος. Θα δηλώνω τις παρουσίες των συμμετεχουσών και των συμμετεχόντων μόνη/μόνος μου.

Απλό παρουσιολόγιο

Θέλω να χρησιμοποιήσω την δραστηριότητα ως απλό παρουσιολόγιο στο οποίο οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες δηλώνουν ατομικά τις παρουσίες τους.

Σύνθετο παρουσιολόγιο

Θέλω να χρησιμοποιήσω την δραστηριότητα ως παρουσιολόγιο στο οποίο οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες δηλώνουν ατομικά τις παρουσίες τους και να συνυπολογίζεται στο βαθμολόγιο του μαθήματος.