Πως να κάνετε αρχικές ρυθμίσεις στο μάθημά σας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βασικός σχεδιασμός μαθήματος > Πως να κάνετε αρχικές ρυθμίσεις στο μάθημά σας

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Πριν τις αρχικές ρυθμίσεις
 2. Περιπτώσεις που μπορείτε να κάνετε αρχικές ρυθμίσεις στο μάθημά σας
 3.  Οδηγίες

Πριν τις αρχικές ρυθμίσεις

Ως καλή πρακτική, είτε πριν από τις αρχικές ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε οι ίδιοι/ίδιες στο μάθημά σας είτε πριν το ετήσιο backup/reset (το οποίο πραγματοποιείται  από την υπηρεσία κάθε χρόνο κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του πανεπιστημίου), σας προτείνουμε να κρατήσετε σε αντίγραφα αρχεία ασφαλείας, σε δικό σας μέσο αποθήκευσης :

 • το βαθμολόγιο του μαθήματος (οδηγίες),

 • τις εργασίες των εκπαιδευόμενων (οδηγίες),

 • τις συζητήσεις που έχουν δημιουργηθεί στα forums των μαθημάτων σας (οδηγίες).

Περιπτώσεις που μπορείτε να κάνετε αρχικές ρυθμίσεις στο μάθημά σας

Πριν την ημερομηνία του reset

Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να εγγράψετε νέους/νέες εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες πριν την ημερομηνία της ετήσιας μαζικής απεγγραφής εγγεγραμμένων εκπαιδευόμενων.

Σε αυτή την περίπτωση :

  • Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε την παραπάνω καλή πρακτική, καθώς στο μάθημα στο backup δεν θα περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες του περασμένου ακαδημαϊκού έτους αλλά μόνο οι νέοι/νέες. 

  • Αποσυνδέστε τις συνδεδεμένες τάξεις της γραμματείας (εφόσον υπάρχουν).

  • Πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

  • Εγγράψτε τους/τις νέους/νέες εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες.

  •         Εγγράψτε τον εικονικό χρήστη «Εξαίρεση @[ΧΧΧΧ]», όπου ΧΧΧΧ το τρέχον έτος. (οδηγίες στο email που λάβατε από την υπηρεσία πριν το ετήσιο reset)

 

Μετά την ημερομηνία του ετήσιου reset / το μάθημά σας εξαιρέθηκε

Εάν, για παράδειγμα, ζητήσατε να εξαιρεθεί το μάθημά σας από την ετήσια μαζική απεγγραφή εκπαιδευόμενων και τώρα θέλετε να κάνετε απεγγραφή αυτών προκειμένου να εγγράψετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Σε αυτή την περίπτωση :

  • Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε την παραπάνω καλή πρακτική, καθώς στο μάθημα στο backup περιλαμβάνονται οι ενέργειές σας μέχρι την ημερομηνία του reset και όχι όσες ακολούθησαν έπειτα (πχ. αν αργότερα βαθμολογήσατε κάποια δραστηριότητα).

  • Αποσυνδέστε τις συνδεδεμένες τάξεις της γραμματείας (εφόσον υπάρχουν).

  • Πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

  • Εγγράψτε τους/τις νέους/νέες εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες.

 

Καθ' όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (δεν συνιστάται)

Έχετε την δυνατότητα να κάνετε αρχικές ρυθμίσεις στο μάθημά καθ' όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (πχ. μεταξύ των εξαμήνων).

Προσοχή!

Η υπηρεσία δεν συνιστά την εκτέλεση της ενέργεια αυτής καθώς δεν θα συμπεριλαμβάνει στο ετήσιο backup το σύνολο της δραστηριότητας των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο μάθημά σας.

Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει ανάκτηση χρηστών/χρηστριών και υποβολών.

Αν παρ' όλα αυτά επιθυμείτε να εκτελέσετε την ενέργεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει αντίγραφα αρχεία ασφαλείας για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν υποβολές.

 Οδηγίες

Για να κάνετε αρχικές ρυθμίσεις στο μάθημά σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Μεταβείτε στο αρχική σελίδα του μαθήματος.

 • Από το block «Διαχείριση» επιλέξτε «Αρχικές ρυθμίσεις».

admin lesson reset

 • Επιλέξτε σύμφωνα με τις εικόνες :

lesson reset all 0

Δεν απαιτείται να επιλέξετε κάτι στην ενότητα «Γενικά».

lesson reset all 1Θα απεγγραφούν όλοι/όλες όσοι/όσες είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες με ρόλο φοιτητή/φοιτήτριας, με οποιαδήποτε μέθοδο εγγραφής και αν εγγράφηκαν.

lesson reset all 2Θα διαγραφούν οι βαθμοί, αλλά όχι κατηγορίες που ενδεχομένες να δημιουργήσατε και να θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε.

lesson reset all 3Θα αφαιρεθούν τα μέλη των ομάδων αλλά όχι οι ομάδες και οι ομαδοποιήσει που ενδεχομένως να δημιουργήσατε και να θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε.

lesson reset all 4

Θα διαγραφούν όλες οι υποβολές σε δραστηριότητες ανάθεσης εργασιών. Έτσι για παράδειγμα αν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη επανεγγραφεί στο μάθημα δεν φαίνεται ότι έχει υποβάλει ήδη, πράγμα που δεν του/της επέτρεπε να ξαναυποβάλει.

lesson reset all choice

Θα διαγραφούν όλες οι επιλογές των εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες που απαιτούσαν επιλογή.(choice)

lesson reset all 5

Επιλέγοντας «Διαγραφή όλων των αναρτήσεων» θα διαγραφούν οι αναρτήσεις από όλους τους τύπους forum που ενδεχομένως να έχετε στο μάθημά σας (πχ. θα διαγραφούν και αναρτήσεις από το forum ανακοινώσεων). Αν δεν θέλετε να συμβεί αυτό, επιλέξτε στο «Διαγραφή όλων των ανακοινώσεων φόρουμ από» μόνο τα forums από τα οποία θέλετε να διαγραφούν οι αναρτήσεις.

lesson reset all 6Θα διαγραφούν όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει στα κουίζ.

lesson reset all 7

Θα διαγραφούν οι οι δηλώσεις παρουσιών στην δραστηριότητα «Παρουσία» αλλά όχι οι σύνοδοι.

 • Τέλος, επιλέξτε «Eπαναρχικοποίηση μαθήματος».

lesson reset all 8