Εγγραφή μεμονωμένου/μεμονωμένης χρήστη/χρήστριας στο μάθημά σας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Εγγραφή μεμονωμένου/μεμονωμένης χρήστη/χρήστριας στο μάθημά σας

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Για να εγγράψετε μεμονωμένα και χειροκίνητα έναν/μια χρήστη/χρήστρια στο μάθημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Από την αρχική σελίδα του μαθήματος, στο block «Διαχείριση» στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέξτε «Χρήστες» και στη συνέχεια «Εγγεγραμμένοι χρήστες»

add single user settings

  • Στο επόμενο βήμα, επιλέξτε «Εγγραφή χρηστών».

add single user add button

  • Στο πλαίσιο αναζήτησης του αναδυόμενου παραθύρου πληκτρολογήστε πρώτα το Επώνυμο και έπειτα το Όνομα του/της χρήστη/χρήστριας (ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε με τόνους και χωρίς τόνους). Επιλέξτε από την λίστα των ονομάτων τον/την χρήστη/χρήστρια που επιθυμείτε. Στη συνέχεια αναθέστε του/της το ρόλο που θέλετε και επιλέξτε «Εγγραφή χρηστών».

add single user

Σε περίπτωση που υπάρχει συνωνυμία με άλλους/άλλες χρήστες/χρήστριες, ξεχωρίστε τον/την από τον Α.Π.Μ. που ακολουθεί μετά το Επώνυμο και το Όνομα.

Αν και πάλι δεν μπορείτε να τον/την εντοπίσετε, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων αποστέλλοντας email μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού στο elearning@auth.gr. Το email του αιτήματός σας προς την Υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της χρήστη/χρήστριας, τον ιδρυματικό του/της λογαριασμό, τον ρόλο που θα έχει και το όνομα/κωδικό (ή link) του μαθήματος που θέλετε να προστεθεί.

Προσοχή!

Τα αιτήματα προσθήκης χρηστών/χρηστριών με ρόλο βοηθού διδασκαλίας, κατασκευαστή μαθήματος και φοιτητή/φοιτήτριας ικανοποιούνται μόνο αν προέρχονται από μέλη της διδακτικής ομάδας του μαθήματος με οποιονδήποτε ρόλο στο ηλεκτρονικό μάθημα.

Τα αιτήματα προσθήκης χρηστών/χρηστριών με ρόλο διδάσκοντα/διδάσκουσας ικανοποιούνται μόνο αν προέρχονται από μέλη της διδακτικής ομάδας του μαθήματος με ρόλο διδάσκοντα/διδάσκουσας στο ηλεκτρονικό μάθημα.

Σημειώσεις:

Μπορείτε να εγγράψετε χρήστες/χρήστριες με ρόλους μόνο κατώτερους από τον δικό σας. Πιο συγκεκριμμένα:

  • Διδάσκων/Διδάσκουσα, μπορεί να εγγράψει χρήστες/χρήστριες με ρόλους: 1) Βοηθού διδασκαλίας, 2) Κατασκευαστή μαθήματος, 3) Φοιτητή/Φοιτήτριας.

  • Βοηθός διδασκαλίας, μπορεί να εγγράψει χρήστες/χρήστριες με ρόλους: 1) Κατασκευαστή μαθήματος, 2) Φοιτητή/Φοιτήτριας.

Αποφύγετε να δώσετε διπλό ρόλο σε κάποιον/κάποια χρήστη/χρήστρια καθώς σε αυτή την περίπτωση "υπερισχύει" ο κατώτερος.

Οι υπόλοιποι ρόλοι δεν έχουν δικαιώματα προσθήκης χρηστών/χρηστριών σε κάποιο μάθημα.