Ρυθμίσεις κατά τη χρήστη του MathType για τη δημιουργία εξισώσεων στις ερωτήσεις/απαντήσεις υπολογιστικού τύπου

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ρυθμίσεις κατά τη χρήστη του MathType για τη δημιουργία εξισώσεων στις ερωτήσεις/απαντήσεις υπολογιστικού τύπου

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


equalization

Προκειμένου να εμφανίζονται οι εξισώσεις κατά την εκτέλεση ενός κουίζ, ακολουθήστε τα βήματα :

  • Από τη σελίδα του μαθήματoς μεταβείτε στο block «Διαχείριση», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή στήλη, και επιλέξτε «Φίλτρα».

administration filters

  • Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται μεταβείτε στο φίλτρο «Μετατρέψτε τις διευθύνσεις URL σε συνδέσμους και εικόνες» και επιλέξτε την τιμή «Απενεργοποιημένο».

filter url images

  • Επιλέξτε «Αποθήκευση αλλαγών».

  • Πραγματοποιείστε προεπισκόπηση στο κουίζ που περιέχει τις εξισώσεις προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθή εμφάνιση των εξισώσεων.

 

Σε περίπτωση που κρίνετε σημαντικό για το μάθημά σας να παραμείνει ενεργοποιημένο το φίλτρο «Μετατρέψτε τις διευθύνσεις URL σε συνδέσμους και εικόνες» τότε μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μόνο σε επίπεδο κουίζ ακολουθώντας τα βήματα :

  • Από την αρχική σελίδα του μαθήματός σας επιλέξτε το κουίζ.

  • Στη σελίδα που εμφανίζεται μεταβείτε στο block «Διαχείριση κουίζ» και επιλέξτε «Φίλτρα».

quiz filter

  • Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται μεταβείτε στο φίλτρο «Μετατρέψτε τις διευθύνσεις URL σε συνδέσμους και εικόνες» και επιλέξτε την τιμή «Απενεργοποιημένο».

quiz filter url images

  • Επιλέξτε «Αποθήκευση αλλαγών».

  • Πραγματοποιείστε προεπισκόπηση στο κουίζ που περιέχει τις εξισώσεις προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθή εμφάνιση των εξισώσεων.