Πώς να ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να κάνουν μια επιλογή σε συγκεκριμένο ζήτημα

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Πώς να ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να κάνουν μια επιλογή σε συγκεκριμένο ζήτημα

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Περιπτώσεις / Προτάσεις χρήσης της δραστηριότητας Επιλογή (Choice)
 2. Οδηγίες
 3. Αποκρίσεις

Περιπτώσεις / Προτάσεις χρήσης της δραστηριότητας Επιλογή (Choice)

Μπορείτε αν απευθύνετε στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες ζητήματα στα οποία τους/τις καλείτε να κάνουν μια επιλογή όπως :

 • επιλέξτε ημέρα και ώρα εργαστηρίου,

 • επιλέξτε ημέρα και ώρα εξέτασης,

 • δηλώστε αν θα συμμετάσχετε στις εξετάσεις,

 • δηλώστε αν θα έρθετε στην εκδρομή. 

Οδηγίες

Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα επιλογής (choice) σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Επιλογή».

choice add activity

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Όνομα επιλογής : στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά την επιλογή

 • Περιγραφή - Κείμενο εισαγωγής : εισάγετε οδηγίες προς τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενους και ενεργοποιήσετε την επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος» ώστε η περιγραφή να εμφανίζεται στην σελίδα του μαθήματος, κάτω από τον σύνδεσμο της δραστηριότητας.

 • Τρόπος εμφάνισης για τις επιλογές : επιλέξτε αν οι επιλογές θα εμφανίζονται οριζόντια ή κάθετα.

choice general

Επιλογές

 • Να επιτρέπεται η ενημέρωση της επιλογής : επιλέξτε αν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να αλλάξουν επιλογή κατά το διάστημα της διαθεσιμότητα της επιλογής.

 • Επέτρεψε περισσότερες απο μια επιλογές να επιλεγούν : επιλέξτε αν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να διαλέξουν παραπάνω από μια επιλογές.

 • Περιόρισε το πλήθος των επιτρεπόμενων αποκρίσεων : επιλέξτε αν θα ορίσετε ανώτερο όριο εκπαιδευόμενων που μπορούν να διαλέξουν μια συγκεκριμένη επιλογή.

 • Επιλογή : ορίστε τις επιλογές.

 • Όριο : ορίστε το ανώτερο όριο εκπαιδευόμενων που μπορούν να διαλέξουν την συγκεκριμένη επιλογή. (Για παράδειγμα, το εργαστηριακό τμήμα Δευτέρα 08:00-10:00 μπορούν να το επιλέξουν μέχρι 20 άτομα, οι επόμενοι/επόμενες δεν θα μπορούν να το επιλέξουν. Φροντίστε το άθροισμα των ορίων των επιλογών να είναι ίσο από το σύνολο των εκπαιδευόμενων που θα κληθούν να επιλέξουν).

choice choices

Διαθεσιμότητα

Καθορίστε τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής επιλογής. Μετά το διάστημα που έχει οριστεί, οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες δεν μπορούν να κάνουν επιλογή. Για να λειτουργήσει η επιλογή ημερομηνιών πρέπει να είναι επιλεγμένη ηcreate and grade assigment activation button.

Αν επιλέξετε «Εμφάνιση προεπισκόπησης», οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μπορούν να δουν τις επιλογές πριν εισέλθουν στην δραστηριότητα για να κάνουν κάποια επιλογή.

choice availability

Αποτελέσματα

 • Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων : επιλέξτε αν τα αποτελέσματα θα είναι ορατά μόνο σε εσάς, αν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες μπορούν να βλέπουν πάντα τα αποτελέσματα, αμέσως μόλις υποβάλλουν ή μετά την ημερομηνία λήξης της δραστηριότητας.

 • Ιδιωτικότητα αποτελεσμάτων : αν στην προηγούμενη επιλογή έχετε διαλέξει έναν από τους 3 τρόπους που οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες βλέπουν τα αποτελέσματα, εδώ επιλέξτε αν στα αποτελέσματα αυτά θα εμφανίζονται τα ονόματα και οι επιλογές των υπολοίπων συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ή αν θέλετε να γίνει ανώνυμα.

 • Εμφάνιση στήλης για αναπάντητα : η επιλογή αυτή δημιουργεί στις αποκρίσεις μια επιπλέον στήλη με τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες που δεν έκαναν κάποια επιλογή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην επιλογή τμήματος, θα σας φανεί χρήσιμο αν σκοπεύετε να τους/τις κατατάξετε εσείς χειροκίνητα σε κάποια επιλογή.

 • Συμπερίληψη απαντήσεων από ανενεργούς/σε αναστολή χρήστες : επιλέξτε αν στις αποκρίσεις θα φαίνονται και οι επιλογές χρηστών/χρηστριών που έγιναν ανενεργοί ή σε αναστολή μετά την υποβολή τους.

choice results

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας, πατάτε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Αποκρίσεις

Αφού λήξει η ημερομηνία και ώρα αποκρίσεων, επιλέξτε «Δείτε τις αποκρίσεις» και θα εμφανιστεί ο πίνακα με τις στήλες που περιέχουν τους/τις χρήστες/χρήστριες ανά επιλογή.

Μπορείτε να επιλέξετε εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες μεμονωμένα (μπλε τικ) ή μαζικά (Επιλογή όλων) και από τον καταρράκτη επιλογών «Επιλέξτε μια ενέργεια» :

 • να τους μετακινήσετε σε άλλη επιλογή  ή

 • να τους διαγράψετε.

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του πίνακα σε μορφή ODS, Excel και txt.  

choice final step