Πως να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα τηλεδιάσκεψης με το BigBlueButton

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εργαλεία επικοινωνίας > Πως να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα τηλεδιάσκεψης με το BigBlueButton

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικές ρυθμίσεις
 2. Ρυθμίσεις για Δραστηριότητα/Δωμάτιο
 3. Προβολή για εγγραφή ήχου/βίντεο
 4. Κλείδωμα ρυθμίσεων
 5. Συμμετέχοντες
 6. Πρόγραμμα συνεδριών
 7. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 8. Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Ιστοδιάσκεψη BigBlueButtonBN».

bbb activity

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

bbb type

Δωμάτιο/Δραστηριότητα με εγγραφές ήχου/βίντεο : δημιουργείται τηλεδιάσκεψη με δυνατότητα καταγραφής ήχου και βίντεο.

Δωμάτιο/Δραστηριότητα μόνο : δημιουργείται τηλεδιάσκεψη χωρίς δυνατότητα καταγραφής ήχου και βίντεο.

Μόνο εγγραφές : (αυτό ο τύπος δεν προτείνεται καθώς δεν εμφανίζονται οι εγγραφές που έχετε κάνει στο BigBlueButton).

Ανάλογα με τον τύπο τηλεδιάσκεψης που θα διαλέξετε, θα μπορείτε να παραμετροποιήσετε κάποιες ή όλες τις παρακάτω ρυθμίσεις :

Γενικές ρυθμίσεις

 • Όνομα συνεδρίας : στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά την εργασία.

 • Περιγραφή : Στο προαιρετικό αυτό πεδίο προσθέστε περιγραφή της δραστηριότητας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος» ώστε η περιγραφή να εμφανίζεται στην σελίδα του μαθήματος, κάτω από τον σύνδεσμο της δραστηριότητας. Επίσης επιλέξτε αν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν ειδοποίηση για την προσθήκη της τηλεδιάσκεψης ή για οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε.

bbb general

Ρυθμίσεις για Δραστηριότητα/Δωμάτιο

Μήνυμα καλωσορίσματος : Το μήνυμα που θα συντάξετε σε αυτό το σημείο, αντικαθιστά το προεπιλεγμένο μήνυμα του BigBlueButton.

Επιλέξτε «Οι θεατές πρέπει να περιμένουν μέχρι να συνδεθεί ένας συντονιστής της συνεδρίας» αν θέλετε οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να "συναντηθούν" στον χώρο τηλεδιάσκεψης με την παρουσία συντονιστή/συντονίστριας.

Επιλέξτε αν θα καταγραφεί η τηλεδιάσκεψη.

bbb activity room settings

Προβολή για εγγραφή ήχου/βίντεο

Σε αυτή την ενότητα δεν μπορείτε να παραμετροποιήσετε ρυθμίσεις : 

bbb view for recording

Κλείδωμα ρυθμίσεων

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

bbb lock settings

Συμμετέχοντες

 • Προσθήκη συμμετέχοντα : επιλέξτε τους/τις χρήστες/χρήστριες που θα συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Μπορείτε να αφήσετε την προεπιλογή «Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες» αν θέλετε να συμμετέχουν όλοι οι ρόλοι του μαθήματος ή να επιλέξετε με βάση τον ρόλο τους στο μάθημα ή να επιλέξετε συγκεκριμένους/συγκεκριμένες χρήστες/χρήστριες.

 • Λίστα συμμετεχόντων : επιλέξτε τι ρόλο θα έχουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην τηλεδιάσκεψη.

bbb users

Πρόγραμμα συνεδριών

Ορίστε την ώρα έναρξης και λήξης της τηλεδιάσκεψης. Για να λειτουργήσει πρέπει να είναι επιλεγμένη η create and grade assigment activation button.

bbb session time

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας, πατάτε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course