Πως να κάνετε λήψη αναφοράς ενός κουίζ με τις αποκρίσεις

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Πως να κάνετε λήψη αναφοράς ενός κουίζ με τις αποκρίσεις

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Για να κάνετε λήψη της αναφοράς ενός κουίζ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

  • Επιλέξτε το κουίζ που θέλετε να αποθηκεύσετε.

save report quiz

  • Επιλέξτε τις προσπάθειες.

save report tries

  • Απο το μενού της διαχείρισης του κουίζ, επιλέξτε «Αποκρίσεις».

save report side menu

  • Επιλέξτε τι θα συμπεριληφθεί στην αναφορά.

Προσπάθειες από : επιλέξτε αν θα συμπεριληφθούν οι προσπάθειες μόνο από όσων εγγεγραμμένων έχουν προσπαθήσει το κουίζ ή όλων.

Προσπάθειες που είναι : επιλέξτε αν θα συμπεριληφθούν μόνο οι ολοκληρωμένες προσπάθειες ή όλες.

Μέγεθος αναφοράς : αφορά τον αριθμό υποβολών που θα εμφανίζονται ανά σελίδα όταν επιλέγετε «Εμφάνιση αναφοράς» εντός της πλατφόρμας.

Εμφάνιση του : επιλέξτε αν στην αναφορά θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις, οι αποκρίσεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και οι σωστές απαντήσεις.

save report settings

  • Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να διατηρήσετε και επιλέξτε «Λήψη».

save reports download