Γενικές πληροφορίες για την πρόσβαση και εγγραφή χρηστών/χρηστριών

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Γενικές πληροφορίες για την πρόσβαση και εγγραφή χρηστών/χρηστριών

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων του elearning.auth.gr είναι επιτρεπτή μόνο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. καθώς και για επιλεγμένους εξωτερικούς/εξωτερικές συνεργάτες/συνεργάτιδες (π.χ. για μαθήματα της δομής «Δια Βίου», προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με άλλους φορείς, σεμιναριακά μαθήματα κ.ά.).

Για μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Α.Π.Θ. οι διδάσκοντες/διδάσκουσες μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τους παρακάτω μεθόδους πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στα μαθήματά τους :

  • Σύνδεση με την ηλεκτρονική τάξη της Γραμματείας : αποτελεί την συνιστώμενη μέθοδο εγγραφή χρηστών/χρηστριών. Θα έχουν πρόσβαση στο αναρτημένο υλικό μόνο όσοι/όσες έχουν δηλώσει το μάθημα στη Ηλεκτρονική Γραμματεία. (οδηγίες εδώ)

  • Αυτοεγγραφή : Με αυτή την μέθοδο οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει λογαριασμό στο elearning μπορεί να έχει πρόσβαση στο μάθημα αφού αυτοεγγραφεί. Έτσι, τα στοιχεία του/της θα είναι διαθέσιμα στο/στη διδάσκοντα/διδάσκουσα μέσω της λίστας των εγγεγραμμένων χρηστών/χρηστριών του μαθήματος. (οδηγίες εδώ)

  • Αυτοεγγραφή με κωδικό πρόσβασης : Με αυτή την μέθοδο μπορεί να αυτοεγγραφεί κάποιος/κάποια μόνον εάν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης που έχει θέσει ο/η διδάσκοντας/διδάσκουσα του μαθήματος (και με την προϋπόθεση να είναι κάτοχος λογαριασμού στο elearning ). (οδηγίες εδώ)

  • Πρόσβαση επισκέπτη/επισκέπτριας : Με αυτή την μέθοδο ακόμη και όσοι/όσες δεν διαθέτουν λογαριασμό στο elearning μπορούν να δουν το αναρτημένο υλικό, χωρίς όμως να εγγράφονται στο μάθημα. Συνεπώς, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του μαθήματος όπως η κατάθεση εργασιών, συμμετοχή σε online quizzes, forums κ.ά., ούτε να χρησιμοποιήσουν τα επικοινωνιακά εργαλεία του μαθήματος (π.χ. email). Επιπλέον, οι διδάσκοντες/διάσκουσες του μαθήματος δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι/ποιες βλέπουν το μάθημά τους καθώς τα στοιχεία των επισκεπτών/επισκεπτριών δεν καταγράφονται. (οδηγίες εδώ)

  • Εγγραφή εκπαιδευόμενων από την Υπηρεσία μας : Σε αυτή την περίπτωση ο/η διδάσκοντας/διδάσκουσα μπορεί να στείλει στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ένα αρχείο excel με τρεις στήλες (Επώνυμο, Όνομα, email, με πεζά γράμματα και τονισμένα) για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες που επιθυμεί να εγγραφούν στο μάθημά του. Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ολοκληρώνει την εγγραφή τους και αποστέλλει σχετικά ενημερωτικά emails. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για μαθήματα με εξωτερικούς χρήστες/χρήστριες (χωρίς ιδρυματικό email), όπως για παράδειγμα τα μαθήματα της δομής «Δια Βίου».