Σεμινάριο για τη κατάθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια > Σεμινάριο για τη κατάθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στο παρακάτω video - σεμινάριο παρουσιάζεται η δημιουργία και διαχείριση εργασίας (assignment) στο μάθημά σας.

Ειδικότερα, περιγράφονται :

  • η δημιουργία ατομικής ή ομαδικής ανάθεσης εργασιών,

  • η διαχείριση αυτής της δραστηριότητας μέσω ρυθμίσων όπως: τον χρονικό περιορισμό διαθεσιμότητας της εργασίας, το μέγεθος και αριθμό των αρχείων που θα κατατεθούν, την ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων κ.ά. 

Επίσης, περιγράφονται :

  • η βαθμολόγηση των εργασιών και

  • η διαχείριση του συνολικού βαθμολογίου του μαθήματος.