Πώς να αναθέσετε και να βαθμολογήσετε εργασίες

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση εργασιών > Πώς να αναθέσετε και να βαθμολογήσετε εργασίες

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Διαθεσιμότητα εργασίας
 3. Τύποι υποβολών
 4. Τύποι ανατροφοδότησης
 5. Ρυθμίσεις υποβολής
 6. Ρυθμίσεις ομαδικής κατάθεσης εργασίας
 7. Ειδοποιήσεις
 8. Turnitin plagiarism plugin settings
 9. Βαθμός
 10. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 11. Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα κατάθεσης εργασίας σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας».

add assignment

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Τίτλος εργασίας : στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά την εργασία.

 • Περιγραφή : εισάγετε την εκφώνηση και τις οδηγίες της εργασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος» ώστε η περιγραφή να εμφανίζεται στην σελίδα του μαθήματος, κάτω από τον σύνδεσμο της δραστηριότητας.

 • Επιπρόσθετα αρχεία : μπορείτε προαιρετικά να επισυνάψετε αρχεία που αφορούν την εργασία και οι σύνδεσμοι λήψης θα εμφανίζονται κάτω από την περιγραφή.

create and grade assignment general

Διαθεσιμότητα εργασίας

Καθορίστε τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της προθεσμίας κατάθεσης της εργασίας. Μετά το διάστημα που έχει οριστεί, οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες δεν μπορούν να καταθέσουν αρχεία. Για να λειτουργήσει η επιλογή ημερομηνιών για την προθεσμία κατάθεσης πρέπει να είναι επιλεγμένη η create and grade assigment activation button.

Προσοχή! Εφόσον έχετε επιλέξει να ενεργοποιήσετε την «Λήξη υποβολής εμπρόθεσμων εργασιών» πρέπει να είναι πάντα επιλεγμένη με create and grade assigment tik και η  create and grade assigment activation button στην «Λήξη υποβολής εκπρόθεσμων εργασίων» με την ίδια ημερομηνία και ώρα που έχουν οι εμπρόθεσμες, διαφορετικά δεν θα λήξει ποτέ η προθεσμία υποβολών και οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν.
create and grade assignment availability

Τύποι υποβολών

Ο τύπος υποβολής μιας εργασίας μπορεί να είναι:

 • κείμενο που πληκτρολογεί ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη εντός σύνδεσης (σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ενεργοποιήσετε το όριο λέξεων κειμένου),

 • επισύναψη αρχείου (σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό αρχείων, το συνολικό μέγιστο μέγεθος της υποβολής και τους τύπους αρχείων που θα γίνουν αποδεκτοί).

create and grade assignment submission types

Τύποι ανατροφοδότησης

Στις ρυθμίσεις του τύπου ανατροφοδότησης μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιλογές:

 • Σχόλια ανατροφοδότησης : ενεργοποιεί την δυνατότητα σχολιασμού της εργασίας με online κείμενο.

 • Επισημείωση PDF : ενεργοποιεί την δυνατότητα ο/η βαθμολογητής/βαθμολογήτρια να αφήνει σχόλια ανατροφοδότησης για κάθε υποβολή.

 • Φύλλο εργασίας βαθμολόγησης εκτός σύνδεσης : ενεργοποιεί την δυνατότητα να κατεβάζετε και να δουλεύετε σε αρχείο excel το βαθμολόγιο της εργασίας.

 • Αρχεία ανατροφοδότησης : ενεργοποιεί την δυνατότητα αποστολής του αρχείου με τις διορθώσεις του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας.

 • Σχολιασμός στις ίδιες γραμμές : ενεργοποιεί τον online pdf editor (για αρχεία pdf μόνο).

create and grade assignment feedback types

Ρυθμίσεις υποβολής

Σε αυτήν την ενότητα των ρυθμίσεων επιλέγετε:

Εάν θα επιβάλλεται οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να πατήσουν το κουμπί της υποβολής. Αν επιλέξετε "Όχι" το αρχείο υποβάλλεται αυτόματα μόλις ανέβει.

Εάν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα αποδέχονται μια δήλωση ότι το αρχείο που ανεβάζουν είναι προϊόν δικής τους εργασίας.

Εάν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να υποβάλλουν ξανά την εργασία και πόσες φορές.

create and grade assignment submission settings

Ρυθμίσεις ομαδικής κατάθεσης εργασίας

Προσοχή! Μην ενεργοποιήσετε την ομαδική κατάθεση εργασίας αν δεν έχετε δημιουργήσει ομάδες εντός του μαθήματος. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ομαδική κατάθεση χωρίς ομάδες, ο/η πρώτος/πρώτη εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που θα υποβάλει εργασία, θα έχει ως αποτέλεσμα η εργασία του/της να υποβληθεί για όλους τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες και δεν θα μπορούν οι υπόλοιποι/υπόλοιπες να υποβάλουν.

Η επιλογή «Απαίτηση για υποβολή ανά ομάδες» καθορίζει αν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που δεν ανήκουν σε μια ομάδα, θα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν εργασία ή όχι.

Η επιλογή «Απαιτείται η υποβολή όλων των μελών της ομάδας» καθορίζει αν ένα μέλος της ομάδας είναι αρκετό για να υποβάλει την ομαδική εργασία ή αν θα πρέπει να πατήσουν όλα τα μέλη "Υποβολή" για να κατατεθεί.

create and grade assignment group submission settings

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να ορίσετε αν θα λαμβάνετε μήνυμα στο email σας:

 • όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη καταθέτει εργασία εμπρόθεσμα,

 • όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη καταθέτει εργασία εκπρόθεσμα και

 • όταν ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης όταν καταθέτει μια εργασία.

create and grade assignment notifications

Turnitin plagiarism plugin settings

Για τις ρυθμίσεις του Τurnitin δείτε εδώ.

create and grade assignment turnitin

Βαθμός

Εισάγετε τον μέγιστο βαθμό για κάθε εργασία. Προαιρετικά μπορείτε να ορίσετε και τον ελάχιστο βαθμό επιτυχίας με τον οποίο θα θεωρείται ότι κάποιος/κάποια συμμετείχε με επιτυχία στην εργασία. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε άλλες περιοχές ή υλικό του μαθήματος.

Η ενεργοποίηση της επιλογής «Χρήση ροής εργασίας βαθμολόγησης» σας δίνει την επιλογή να αναθέσετε συγκεκριμένες εργασίες σε συγκεκριμένους/συγκεκριμένες βαθμολογητές/βαθμολογήτριες. 

create and grade assignment grade

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας, πατάτε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course