Εισαγωγή ερωτήσεων σε ένα κουίζ από την τράπεζα ερωτήσεων

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Εισαγωγή ερωτήσεων σε ένα κουίζ από την τράπεζα ερωτήσεων

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Η διαδικασία εισαγωγής ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων, σε ένα quiz ενός μαθήματος, περιγράφεται στο παρακάτω video: