Ερωτήσεις μεταφοράς και απόθεσης σε εικόνα (drag and drop into image)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ερωτήσεις μεταφοράς και απόθεσης σε εικόνα (drag and drop into image)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας ερωτήσεων μεταφοράς και απόθεσης σε εικόνα (drag and drop into image), περιγράφεται στο παρακάτω video :