Αριθμητικές ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου (simple calculated)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Αριθμητικές ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου (simple calculated)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας αριθμητικών ερωτήσεων υπολογιστικού τύπου (simple calculated), περιγράφεται στο παρακάτω video :