Ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου πολλαπλών επιλογών (calculated multichoice)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου πολλαπλών επιλογών (calculated multichoice)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας αριθμητικών ερωτήσεων υπολογιστικού τύπου πολλαπλών επιλογών (calculated multichoice), περιγράφεται στο παρακάτω video :

Για να απενεργοποιήσετε το φίλτρο «Μετατρέψτε τις διευθύνσεις URL σε συνδέσμους και εικόνες» σε επίπεδο μαθήματος ή σε επίπεδο κουίζ, δείτε τον οδηγό.