Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (essay)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (essay)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας ερωτήσεων ανοιχτού τύπου (essay), περιγράφεται στο παρακάτω video :