Οδηγίες για Safe Exam Browser

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Οδηγίες για Safe Exam Browser

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Γενικά
  2. Ρυθμίσεις Quiz
  3. Ρυθμίσεις Safe Exam Browser

Γενικά

Το λογισμικό Safe Exam Browser είναι ένα περιβάλλον περιηγητή ιστού (web browser) μέσω του οποίου μπορούν να εισαχθούν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες σε εξετάσεις λαμβάνουν μέρος σε ένα quiz. Ενδεικτικά, μπορούν να τεθούν περιορισμοί στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές ή σε πόρους του συστήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Το λογισμικό απαιτείται να εγκατασταθεί στους υπολογιστές των εκπαιδευόμενων πριν τη συμμετοχή σε ένα quiz που το απαιτεί. Για να δείτε πώς γίνεται η εγκατάσταση στους υπολογιστές των εκπαιδευόμενων, παρακαλούμε διαβάστε τους οδηγούς για εκπαιδευόμενους/-μενες.

Η χρήση του Safe Exam Browser για ένα quiz καθορίζεται κατά τη δημιουργία/επεξεργασία του (ενότητα Safe Exam Browser στη σελίδα των ρυθμίσεων). Στο υπόλοιπο του οδηγού γίνεται αναφορά στις κυριότερες ρυθμίσεις του Safe Exam Browser όπως χρησιμοποιείται εντός ενός quiz του Moodle. Σε κάθε περίπτωση, πριν χρησιμοποιηθεί σε ένα quiz που όντως λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση ενός μαθήματος, θα πρέπει όλοι/όλες οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να συμμετάσχουν σε ένα δοκιμαστικό quiz που θα ρυθμίσει ο/η διδάσκων/διδάσκουσα ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχουν εγκαταστήσει το λογισμικό στον υπολογιστή τους και λειτουργεί σωστά.

Ρυθμίσεις Quiz

Στις ρυθμίσεις του quiz υπάρχει η ενότητα με τίτλο Safe Exam Browser.

safe exam browser activity settings

Ρυθμίσεις Safe Exam Browser

Για να τον χρησιμοποιήσετε στο quiz, επιλέγετε στη ρύθμιση «Απαιτείται χρήση του Safe Exam Browser» το στοιχείο "Ναι – Χειροκίνητη διαμόρφωση".
safe exam browser settings

Για μία βασική χρήση δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε κάποια από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να ορίσετε κάποιον κωδικό που οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα πρέπει να πληκτρολογούν κατά την έξοδο και να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κάποιες δυνατότητες που εμφανίζονται ως εικονίδια στο κάτω δεξί μέρος του παραθύρου του Safe Exam browser, όπως η ώρα, ο ήχος ή η γλώσσα.

Η ρύθμιση «Ενεργοποίηση φιλτραρίσματος διευθύνσεων URL» απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι ο περιορισμός του Safe Exam browser σε συγκεκριμένα websites (διευθύνσεις – URLs) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η σύνδεση σε κάποιο website (γιατί χρησιμοποιεί εξωτερικό πάροχο) ή να μην εμφανίζεται σωστά.

Σημείωση: το αρχείο ρυθμίσεων (.seb) μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά quiz, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Ναι – Ανέβασμα προσαρμοσμένης διαμόρφωσης" στη ρύθμιση «Απαιτείται χρήση του Safe Exam Browser».