Πώς να αντιγράψετε υλικό και δραστηριότητες από ένα μάθημά σας σε ένα άλλο

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βασικός σχεδιασμός μαθήματος > Πώς να αντιγράψετε υλικό και δραστηριότητες από ένα μάθημά σας σε ένα άλλο

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Για να αντιγράψετε το υλικό ενός δικού σας μαθήματος σε ένα άλλο δικό σας μάθημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μεταβείτε στο μάθημα-προορισμό, δηλαδή σε αυτό που θέλετε να έρθει το υλικό ή η δραστηριότητα που επιθυμείτε να αντιγράψετε.

  • Από το block «Διαχείριση» επιλέξτε «Εισαγωγή».

admin import

  • Στην επόμενη οθόνη ψάχνετε είτε με τον τίτλο είτε –κατά προτίμηση- με τον κωδικό το μάθημα-προέλευση από το οποίο θέλετε να αντιγράψετε υλικό ή δραστηριότητα και πατάτε «Αναζήτηση». Αφού το εντοπίσετε, το επιλέγετε και πατάτε «Συνέχεια».

search for lesson

  • Στην επόμενη οθόνη αφήνετε επιλεγμένα μόνο τα έγγραφα ή τις δραστηριότητες που θέλετε να μεταφέρετε και επιλέγετε «Επόμενο».

  • Στην επόμενη οθόνη ελέγχετε ότι έχετε επιλέξει μόνο αυτά που πρέπει να μεταφερθούν στο μάθημα-προορισμό και επιλέγετε «Εκτέλεση εισαγωγής».

  • Μετά την «Εκτέλεση εισαγωγής» επιλέγετε «Συνέχεια» και βρίσκετε το υλικό ή τη δραστηριότητα που μεταφέρατε στο μάθημα-προορισμό. Το υλικό έχει ενταχθεί στην περιοχή (κατά σειρά κατάταξης) στην οποία υπήρχε στο μάθημα-προέλευση.

Προσοχή! Αν το μάθημα-προορισμός έχει λιγότερες ενότητες από το μάθημα-προέλευση τότε το υλικό που αντιγράφηκε θα εμφανίζεται ως "orphanated activity/ορφανή δραστηριότητα" σε κρυφή περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε το μάθημα-προορισμό σε κατάσταση επεξεργασίας (δηλ. πατήστε το πράσινο κουμπί «Ενεργοποίηση επεξεργασίας» στη σελίδα του μαθήματος) ώστε να δείτε το υλικό της κρυφής περιοχής και να το μεταφέρετε σε μία από τις υπάρχουσες φανερές ενότητες του μαθήματός σας ή προσθέστε νέες ενότητες.