Αυτοεγγραφή εκπαιδευόμενων στα μαθήματά σας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Αυτοεγγραφή εκπαιδευόμενων στα μαθήματά σας

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεγγραφή ως μέθοδο εγγραφής χρηστών/χρηστριών στο μάθημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Από την αρχική σελίδα του μαθήματος, στο block «Διαχείριση» στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέξτε «Χρήστες» και στη συνέχεια «Μέθοδοι εγγραφής».

administration users 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις μεθόδους εγγραφής που είναι διαθέσιμες στο μάθημά σας. Στην στήλη «Επεξεργασία», δίνονται οι επιλογές:

 • bin  της διαγραφής (πατώντας τον κάδο διαγράφονται οριστικά όλοι/όλες οι χρήστες/χρήστριες που εγγράφηκαν με τη συγκεκριμένη μέθοδο),

 • open eye/closed eye της εμφάνισης/απόκρισης της μεθόδου (όταν κλείσετε το "μάτι" θα απενεργοποιηθεί η μέθοδος, οι χρήστες/χρήστριες θα χάσουν την πρόσβασή του μέχρι να αλλάξετε την κατάσταση) και

 • settings button  των ρυθμίσεων της μεθόδου. Πατώντας στο "γρανάζι" θα μεταβείτε στις ρυθμίσεις της αυτοεγγραφής.

enrollment methods

 • Όνομα μεθόδου εγγραφής : μπορείτε να ονομάσετε την μέθοδο εάν θέλετε να διαφέρει από το προκαθορισμένο «Αυτοεγγραφή (Φοιτητής/τρια)».

 • Να επιτρέπονται οι υπάρχουσες εγγραφές : αν επιλέξετε "Όχι" θα ανασταλλεί η πρόσβαση των ήδη εγγεγραμμένων με αυτοεγγραφή και δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων.

 • Επιτρέψτε νέες εγγραφές : ορίστε εάν επιτρέπεται η εγγραφή χρηστών/χρηστριών με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

 • Κλειδί εγγραφής : ορίστε (προαιρετικά) το κλειδί εγγραφής (password) για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων στο μάθημα.

 • Χρήση ομαδικών κλειδιών εγγραφής : ορίστε κλειδιά για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων στο μάθημα και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες ομάδες.

 • Προεπιλεγμένα καθορισμένος ρόλος : ορίστε με ποιo ρόλο θέλετε να εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες.

 • Διάρκεια εγγραφής : Καθορίστε τη διάρκεια εγγραφής με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μετά το πέρας της περιόδου, διαγράφονται οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η διάρκεια εγγραφής των εκπαιδευόμενων, τότε αυτοί/αυτές είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο μάθημα μέχρι να τους/τις διαγράψει ο/η διδάσκων/διδάσκουσα.

 • Ειδοποίηση πριν από την λήξη της εγγραφής : ορίστε αν θα αποσταλλεί ενημερωτική ειδοποίηση διαγραφής στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες.

 • Όριο για ειδοποιήσεις : ορίστε πόσο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία διαγραφής θα αποσταλλεί ενημερωτική ειδοποίηση.

 • Ημερομηνία έναρξης : ορίστε χρονική στιγμή από την οποία και εφεξής θα είναι διαθέσιμη η μέθοδος της αυτοεγγραφής.

 • Ημερομηνία λήξης : ορίστε χρονική στιγμή έως την οποία θα είναι διαθέσιμη η μέθοδος της αυτοεγγραφής.

 • Ακύρωση εγγραφής ανενεργού μετά από : αν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες δεν έχουν εισέλθει σε ένα μάθημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε απεγγράφονται αυτόματα. Εδώ καθορίζετε αυτό το χρονικό διάστημα. 

 • Μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών : ορίστε το μέγιστο αριθμό εκπαιδευόμενων που μπορούν να αυτοεγγραφούν. Το μηδέν σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο.

 • Μόνο μέλη της ακολουθίας (cohort) : ορίστε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών/χρηστριών που τους δίνεται η δυνατότητα να αυτοεγγραφούν.

 • Αποστολή μηνύματος καλωσορίσματος σε επίπεδο μαθήματος : επιλέξτε αν θα αποστείλετε μήνυμα καλωσορίσματος.

 • Μήνυμα καλωσορίσματος : προαιρετικά, μπορείτε να συντάξετε ένα μήνυμα καλωσορίσματος που θα λαμβάνουν οι χρήστες/χρήστριες μόλις αυτοεγγραφούν.

autoenrollment method settings

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ρυθμίσεων επιλέξτε «Αποθήκευση αλλαγών» .