Πώς να διαχειριστείτε το ημερολόγιο

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Ημερολόγιο ηλεκτρονικού μαθήματος > Πώς να διαχειριστείτε το ημερολόγιο

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Δημιουργία νέου συμβάντος
 2. Διαχείριση του ημερολογίου
 3. Είδη συμβάντων
 4. Εισαγωγή ημερολογίου
 5. Εξαγωγή  ημερολογίου

Για να διαχειριστείτε το ημερολόγιο (calendar) του μαθήματός σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματος.

 • Από το block «Ημερολόγιο», στην αριστερή στήλη του μαθήματος, επιλέξτε τον μήνα που σας ενδιαφέρει.

calendar

Δημιουργία νέου συμβάντος

Για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν στο Ημερολόγιο του μαθήματός σας :

 • Επιλέξτε «Νέο συμβάν».calendar new event
 • Στη ρυθμίσεις δημιουργίας Νέου συμβάντος παραμετροποιήστε τα παρακάτω:
   • Τίτλος συμβάντος : Δώστε ένα τίτλο στο συμβάν.

   • Ημερομηνία : Ορίστε την ημερομηνία του συμβάντος.

   • Είδος συμβάντος : Επιλέξτε το είδος του συμβάντος.

    • Χρήστης : Προσωπικά συμβάντα τα οποία μπορεί να δημιουργήσει ένας χρήστης και να βλέπει μόνο ο ίδιος (για προσωπική χρήση).

    • Ομάδα συμμετεχόντων : Συμβάντα ορατά μόνο στα μέλη της ομάδας και δημιουργούνται από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα.

    • Μαθήματα : Συμβάντα ορατά σε όλους/όλες όσους/όσες συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα και δημιουργούνται από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα. 

   • Μάθημα : Ορίστε το μάθημα που αφορά το συμβάν.

   • Ομάδα : Ορίστε την ομάδα που αφορά το συμβάν, αφού πρώτα έχετε επιλέξει το είδος συμβάντος "Ομάδα συμμετεχόντων".

   • Περιγραφή : Περιγράψτε το συμβάν που θέλετε να ανακοινώσετε.

   • Τόπος : Συμπληρώστε (προαιρετικά) τον τόπο διεξαγωγής του συμβάντος.

   • Διάρκεια : Επιλέξτε (προαιρετικά) την διάρκεια του συμβάντος, την ημερομηνία εμφάνισής του και το αν θα επαναληφθεί.

   • Εβδομαδιαία επανάληψη, γενική δημιουργία : Επιλέξτε (προαιρετικά) για πόσες εβδομάδες θα εμφανίζεται στο συμβάν.

 • Πατήστε «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του συμβάντος.

calendar new event settings

Διαχείριση του ημερολογίου

Για να διαχειριστείτε το ημερολόγιο του μαθήματός σας, επιλέξτε την ημερομηνία η οποία σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να προσθέσετε νέο σύμβάν ή να επεξεργαστείτε/διαγράψετε ένα υπάρχον. 

nea-ergasia.png

Είδη συμβάντων

Κάθε τύπος συμβάντος στο ημερολόγιο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα:

Μπλέ : Συμβάν χρήστη.

Κίτρινο : Συμβάν ομάδας.

Πορτοκαλί : Συμβάν το οποίο δημιουργείται στο πλάισιο του μαθήματος. Η ενεργοποίηση της Ημερομηνίας Λήξης στις δραστηριότητες διαφόρων τύπων όπως η κατάθεση εργασίας, quiz κ.λπ. θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη δημιουργία συμβάντων στο Ημερολόγιο.

Εισαγωγή ημερολογίου

Επιλέγοντας το κουμπί «Διαχείριση συνδρομών», μπορείτε να εισάγετε συμβάντα από εξωτερικά ημερολόγια όπως το Google Calendar με τη χρήση της προδιαγραφής iCal.

Συμπληρώστε τα πεδία: 

    • Όνομα ημερολογίου : Δώστε ένα όνομα στο ημερολόγιο. Θα είναι ορατό μόνο σε εσάς και χρησιμεύει για τη διαχείριση της συνδρομής σας.

    • Διεύθυνση URL ημερολογίου :  Συμπληρώστε την iCal ιδιωτικής διεύθυνσης του Google Calendar που θέλετε να συνδέσετε. Θα τη βρείτε στις ρυθμίσεις του Google Calendar.

    • Διάστημα ενημέρωσης : Ορίστε πόσο συχνά θα συγχρονίζεται το Ημερολόγιο του ηλεκτρονικού σας μαθήματος με το Google Calendar.

    • Είδος συμβάντος: Επιλέξτε το είδος συμβάντος στο οποίο θα ανήκουν τα συμβάντα που θα εισαχθούν από το Google Calendar.

calendar import

Εξαγωγή  ημερολογίου

Επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή ημερολογίου», μπορείτε να εξάγετε τα συμβάντα του ημερολογίου του μαθήματός σας.

calendar export