Αίτηση δημιουργίας νέου μαθήματος

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Δημιουργία μαθήματος > Αίτηση δημιουργίας νέου μαθήματος

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Κάθε διδάσκων/διδάσκουσα της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. μπορεί, για κάθε μάθημα που διδάσκει, να αιτηθεί τη δημιουργία του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μαθήματος στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων elearning.auth.gr του πανεπιστημίου. Η αίτηση μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους :

  • 1ος τρόπος : Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο στην πλατφόρμα elearning.auth.gr επιλέξτε «Αίτηση νέου μαθήματος» και μετά «Νέα αίτηση». Στη συνέχεια, συμπληρώστε βήμα-βήμα την online αίτηση. 

  • 2ος τρόπος : Συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης στο σύνδεσμο.

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στην αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχούν με αυτά της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων διαχειρίζεται το αίτημα δημιουργίας μαθήματος, δημιουργεί τη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα και σας ενημερώνει σχετικά με e-mail.