Τι υλικό μπορώ να χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις των online μαθημάτων μου και τι πρέπει να προσέξω

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων > Τι υλικό μπορώ να χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις των online μαθημάτων μου και τι πρέπει να προσέξω

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Σύντομες οδηγίες σχετικές με την πνευματική ιδιοκτησία για τα online μαθήματά σας
[για τις ανάγκες συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (#covid-19)]


Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο μάθημα. Χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα πολυμεσικού περιεχομένου του ΑΠΘ DELOS για να ανεβάσετε την καταγεγραμμένη διάλεξή σας (οδηγίες εδώ).

Η καταγραφή προσωπικών διαλέξεών σας και η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα είναι δυνατή.

Το υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή διαμοιράζεται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες μετά από αυτό μέσω της πλατφόρμας πρέπει να τηρεί τα κάτωθι:

 • Να είστε εσείς ο/η δημιουργός (δικές σας σημειώσεις, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, στατιστικές απεικονίσεις, οπτικοακουστικό υλικό). Προσοχή, μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα χρήσης π.χ ενός άρθρου σας, εάν έχετε δώσει μέσω της σύμβασης που έχετε υπογράψει τα πνευματικά δικαιώματα σε έναν/μια εκδότη/εκδότρια.

 • Να έχετε άδεια χρήσης του (π.χ ο/η δημιουργός σας έχει δώσει άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση ή χρησιμοποιείτε ανοικτούς ακαδημαϊκούς πόρους ή υλικό που έχει άδεια μέσα από τη βιβλιοθήκη σας ή κυκλοφορεί για παράδειγμα στο internet
  με κατάλληλη άδεια π.χ CC-BY-NC). Για κατάλληλο υλικό, συμβουλευτείτε τον κατάλογο πηγών (καρτέλα «Συγγράμματα») που έχει αναρτήσει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ.

 • Να ανήκει το υλικό στο δημόσιο τομέα (γενικός κανόνας: 70 έτη από το θάνατο του δημιουργού).

 • Να μην προστατεύεται εξορισμού το υλικό από το νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία. Τέτοιο υλικό είναι:

       (α) επίσημα κείμενα στα οποία εκφράζεται πολιτειακή αρμοδιότητα
       (β) νομοθετικά, δικαστικά ή διοικητικά κείμενα
       (γ) εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης
       (δ) ειδήσεις
       (ε) απλά γεγονότα
      (στ) στοιχεία

 • Δεν έχετε άδεια χρήσης, ΑΛΛΑ εμπίπτετε στην εξαίρεση που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για τη διδασκαλία: δηλαδή χρησιμοποιείτε ένα σύντομο απόσπασμα και ανάλογο με το θέμα που αναπτύσσετε, που δεν θίγει την ακεραιότητα του έργου και κάνετε ευκρινή αναφορά στην πηγή και στο όνομα του δημιουργού και του εκδότη. Καλό είναι να παραθέτετε και ενδεχόμενο link/υπερσύνδεσμο προς στον ιστότοπο όπου το συνολικό έργο παρουσιάζεται.

 • Σε κάθε παρουσίασή σας όπως και συνολικά σε κάθε διάλεξη που ανεβάζετε, θα πρέπει σε ευκρινές σημείο να ορίζετε κι εσείς τη δική σας άδεια για περαιτέρω ή μη χρήση της. Με άλλα λόγια, καλό είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές/φοιτήτριες σας εάν μπορούν να
  την διαμοιραστούν με άλλους/άλλες, να την χρησιμοποιήσουν σε δική τους παρουσίαση τροποποιώντας τη ή μη. Λεπτομέρειες για τις άδειες που μπορείτε να δώσετε, μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά στον ιστότοπο https://creativecommons.org.

 • Να χρησιμοποιείτε τους υπερσυνδέσμους/links για να παραπέμψετε σε ένα άρθρο που διατίθεται στο internet, παρά να το μεταφορτώνετε οι ίδιοι/ίδιες στην πλατφόρμα. Κι αυτό γιατί το γεγονός ότι διατίθεται ανοικτό από έναν ιστότοπο, δεν σημαίνει ότι έχετε και την άδεια να το ανεβάσετε κι εσείς.

 • Για περισσότερες πληροφορίες: στο πλαίσιο του έργου opencourses είχε δημιουργηθεί το "μάθημα" "Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι", με κατευθυντήριες γραμμές που μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικά.


Επίσης, στην περίπτωση που εγγράφετε τη διάλεξή σας, φροντίστε:

 • Στο ξεκίνημα να εμφανίσετε μια διαφάνεια που εξηγεί πώς θα γίνει καταγραφή και να ζητήσετε τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων (π χ. μπορούν να γράψουν στο chat "συναινώ"), τονίζοντας την αξία που έχει αυτό για τους/τις συναδέλφους, φοιτητές/φοιτήτριες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν.

 • Εφόσον παρουσιάζετε υλικό για το οποίο τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων (με τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω), συνοδεύστε τις διαφάνειες με μία σύντομη δήλωση ότι τα δικαιώματα ανήκουν αλλού (κάνετε αναφορά) και γίνεται χρήση απλά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 • Να εμφανίσετε μια δήλωση ότι το καταγεγραμμένο υλικό θα διατεθεί στον περιορισμένο αριθμό φοιτητών/φοιτητριών που παρακολουθούν το μάθημα με στόχο τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.