Γραφήματα Αναλυτικής (Analytics Graphs)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης (Learning Analytics) > Γραφήματα Αναλυτικής (Analytics Graphs)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Τι είναι το Analytics graphs;
 2. Προσθήκη του Analytics graphs
 3. Τα διαθέσιμα γραφήματα
 4. Grades chart (Γραφική παράσταση βαθμών)
 5. Content accesses (Προσβάσεις περιεχομένου)
 6. Number of active students (Αριθμός ενεργών εκπαιδευόμενων)
 7. Assignment submissions (Υποβολές ανάθεσης εργασιών)
 8. Quiz submissions (Υποβολές κουίζ)
 9. Hits distribution (Κατανομή εμφανίσεων)
 10. Εκτύπωση ή τοπική αποθήκευση γραφημάτων

Τι είναι το Analytics graphs;

To Analytics graphs είναι ένα block που μπορείτε να προσθέσετε στο μάθημά σας προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σύνολο γραφημάτων τα οποία παράγονται αναλύοντας τα μαθησιακά δεδομένα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο μάθημά σας. Σκοπός των γραφημάτων είναι να σας βοηθήσουν στις παιδαγωγικές αποφάσεις που λαμβάνετε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματός σας. Σημαντική δυνατότητα που σας δίνεται μέσω του Analytics graphs είναι η άμεση επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες των οποίων τα στοιχεία είναι άμεσα προσβάσιμα από τα γραφήματα.

Προσθήκη του Analytics graphs

Για να εισάγετε το Analytics graphs στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,

 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),

 • από το block Προσθήκη ενός μπλοκ (Add a block) χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε Analytics graphs.

Ως αποτέλεσμα, το block Analytics graphs θα εμφανιστεί στα blocks του μαθήματος, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

 lesson numerical analysis

Τα διαθέσιμα γραφήματα

Grades chart (Γραφική παράσταση βαθμών)

Στη γραφική παράσταση βαθμών μπορείτε να εμφανίσετε στοιχεία για τη βαθμολογία κάθε δραστηριότητας του μαθήματος τα οποία αναπαριστώνται με τη μορφή Θηκογραμμάτων (boxplots).

Σημαντικές πληροφορίες που υπάρχουν στο γράφημα και μπορούν να σας βοηθήσουν να συγκρίνετε τις βαθμολογίες των δραστηριοτήτων του μαθήματος είναι οι εξής:

 • το κάτω άκρο που βρίσκεται μετά τις διακεκομμένες δείχνει την ελάχιστη βαθμολογία που δόθηκε στη δραστηριότητα,

 • η γραμμή μέσα στο κουτί αναπαριστά τη διάμεσο τιμή του συνόλου των βαθμολογιών,

 • το πάνω άκρο που βρίσκεται μετά τις διακεκομμένες δείχνει τη μέγιστη βαθμολογία που δόθηκε στη δραστηριότητα.

grades chart

Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της παραπάνω εικόνας, στην περιοχή Assessment list (Λίστα αξιολόγησης) εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του μαθήματος που βαθμολογούνται. Αν θέλετε να αποκρύψετε κάποια δραστηριότητα από το γράφημα τότε επιλέξτε Remove assessment from chart (Αφαίρεση) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν έχετε ήδη αποκρύψει κάποια δραστηριότητα και θέλετε να την επανεμφανίσετε στο γράφημα τότε επιλέξτε Add assessment to chart (Προσθήκη αξιολόγησης στη γραφική παράσταση). Το κουμπί Add all (Προσθήκη όλων) θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν όλες οι δραστηριότητες του μαθήματος στο γράφημα ενώ το Remove all (Διαγραφή όλων) να αποκρυφθούν όλες από το γράφημα. 

Content accesses (Προσβάσεις περιεχομένου)

Επιλέγοντας Content accesses (Προσβάσεις περιεχομένου) από το block Analytics graphs μεταβαίνετε στο περιβάλλον της επόμενης εικόνας, απ' όπου μπορείτε να καθορίσετε τις δραστηριότητες και τους πόρους του μαθήματος που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στο ραβδόγραμμα που θα δημιουργηθεί. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία που θα χρησιμοποιηθεί ως εναρκτήρια για τη συλλογή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του γραφήματος. Η νωρίτερη ημερομηνία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι η ημερομηνία έναρξης του μαθήματος η οποία καθορίζεται στις ρυθμίσεις του μαθήματος.

elearning dev03 it auth gr blocks analytics graphs graphresourcestartup php id 8567

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί εμφανίζεται ένα ραβδόγραμμα όπου κάθε κατηγορία στον κάθετο άξονα αναπαριστά μια δραστηριότητα ή πόρο του μαθήματος. Κάθε πράσινη ράβδος αναπαριστά το πλήθος των εκπαιδευόμενων που επισκέφτηκαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πόρο από την ημερομηνία έναρξης που επιλέξατε στην προηγούμενη οθόνη και κάθε κόκκινη ράβδος αναπαριστά το πλήθος των εκπαιδευόμενων που δεν έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη.

content accesses

Number of active students (Αριθμός ενεργών εκπαιδευόμενων)

Επιλέγοντας Active students (Αριθμός ενεργών εκπαιδευόμενων) από το block Analytics graphs μπορείτε να εμφανίσετε ένα γράφημα όπως αυτό της εικόνας που ακολουθεί. Στο γράφημα εμφανίζεται το πλήθος εκπαιδευόμενων που ήταν ενεργοί στο μάθημα ανά ώρα της ημέρας για το διάστημα που εσείς θα ορίσετε στην επιλογή Days to base charts on. Κάνοντας κλικ επάνω σε μια μπάρα του γραφήματος μπορείτε να δείτε τα ονοματεπώνυμα των ενεργών εκπαιδευόμενων.

number active users

Επιπλέον, στην ίδια σελίδα θα εμφανιστεί ένα γράφημα για το πλήθος των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τους ενεργούς χρήστες ανά ώρα της ημέρας για το ίδιο διάστημα. Κάνοντας κλικ επάνω σε μια μπάρα μπορείτε να δείτε τις καταγεγραμμένες ενέργειες του κάθε ενεργού εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης.

number activities active users

Assignment submissions (Υποβολές ανάθεσης εργασιών)

Επιλέγοντας Assignment submissions (Υποβολές ανάθεσης εργασιών) από το block Analytics graphs μπορείτε να εμφανίσετε ένα γράφημα όπως αυτό της εικόνας που ακολουθεί,  με πληροφορίες σχετικά με τις υποβολές των εκπαιδευόμενων στις αναθέσεις εργασιών του μαθήματος. Κάθε κατηγορία στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος είναι μια ανάθεση εργασίας. Κάθε μπλε μπάρα αναπαριστά το πλήθος των εκπαιδευόμενων που πραγματοποίησαν εμπρόθεσμη υποβολή στην αντίστοιχη εργασία, ενώ κάθε κόκκινη μπάρα αναπαριστά το πλήθος των εκπαιδευόμενων που δεν πραγματοποίησαν καμία υποβολή στην αντίστοιχη εργασία. Τέλος, κάθε μαύρη μπάρα αναπαριστά τις καθυστερημένες υποβολές (αν αυτές επιτρέπονται με βάση τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εργασίας).

submission

Κάνοντας κλικ επάνω σε μια μπάρα μπορείτε να δείτε τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευόμενων που αφορά και να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω email χρησιμοποιώντας το περιβάλλον που εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα. 

meng105

Quiz submissions (Υποβολές κουίζ)

Επιλέγοντας Quiz submissions (Υποβολές κουίζ) από το block Analytics graphs μπορείτε να εμφανίσετε ένα γράφημα, όπως αυτό της εικόνας που ακολουθεί, με πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες των εκπαιδευόμενων στα Κουίζ του μαθήματος. Κάθε κατηγορία στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος είναι ένα Κουίζ. Κάθε μπλε μπάρα αναπαριστά το πλήθος των εκπαιδευόμενων που πραγματοποίησαν εμπρόθεσμη προσπάθεια στο αντίστοιχο Κουίζ, ενώ κάθε κόκκινη μπάρα αναπαριστά το πλήθος των εκπαιδευόμενων που δεν πραγματοποίησαν καμία προσπάθεια στο αντίστοιχο κουίζ.

quiz submissions

Κάνοντας κλικ επάνω σε μια μπάρα μπορείτε να δείτε τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευόμενων που αφορά και να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω email. 

Hits distribution (Κατανομή εμφανίσεων)

Επιλέγοντας Hits distribution (Κατανομή εμφανίσεων) από το block Analytics graphs θα μεταφερθείτε αυτόματα σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα, με πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των εμφανίσεων του μαθήματος ανά εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη. Πιο συγκεκριμένα, κάθε γραμμή του πίνακα που θα εμφανιστεί αφορά σε ένα εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη και παρουσιάζονται για αυτόν/ή οι εξής πληροφορίες:

 • πόσες φορές επισκέφτηκε ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη το μάθημα,

 • σε πόσες μέρες πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω επισκέψεις,

 • το πλήθος των ημερών κατά τις οποίες ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη πραγματοποίησε επίσκεψη στο μάθημα, ανά εβδομάδα,

 • το πλήθος των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη,

 • το πλήθος των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν ανά εβδομάδα από κάθε εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη.

Η ημερομηνία έναρξης των δεδομένων ανάλυσης καθορίζεται από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος.