Παρακολούθηση Λίστας Ελέγχου (Checklist)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης (Learning Analytics) > Παρακολούθηση Λίστας Ελέγχου (Checklist)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα ελέγχου;
 3. Περιβάλλον διαχείρισης της λίστας ελέγχου
 4. Εμφάνιση της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών του μαθήματος
 5. Επεξεργασία λίστας ελέγχου
 6. Χειροκίνητη προσθήκη νέου στοιχείου στη λίστα ελέγχου

Εισαγωγή

Μια λίστα ελέγχου είναι μια λίστα πόρων ή/και δραστηριοτήτων του μαθήματος ή/και στοιχείων που έχουν δημιουργηθεί από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα ή τον/την εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη. Ο/Η διδάσκων/διδάσκουσα του μαθήματος μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευόμενων καθώς αυτοί/αυτές επιτυγχάνουν τα στοιχεία της λίστας. Επιπλέον κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη μπορεί να παρακολουθεί μέσω μιας μπάρας προόδου τη δική του πρόοδο. Τα στοιχεία της λίστας μπορούν να επισημαίνονται με τικ αυτόματα από το σύστημα ή χειροκίνητα από τους/τις χρήστες/χρήστριες.

Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα ελέγχου;

Για να δημιουργήσετε μια λίστα ελέγχου στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,

 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),

 • στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανιστεί η λίστα ελέγχου ως δραστηριότητα επιλέξτε Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource),

 • από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Λίστα ελέγχου (Checklist),

 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

edit check list

Στη φόρμα δημιουργίας της λίστας ελέγχου, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Λίστα ελέγχου (Checklist): δώστε ένα όνομα για τη λίστα ελέγχου.

 • Εισαγωγή (Introduction): καταγράψτε κάποιες γενικές πληροφορίες για τη λίστα ελέγχου, προκειμένου να ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σχετικά με τη λίστα.

 • Ο χρήστης να μπορεί να προσθέτει τα δικά του στοιχεία (User can add their own items): επιλέξτε Ναι αν θέλετε οι εκπαιδευόμενοί/εκπαιδευόμενές σας να μπορούν να προσθέτουν δικά τους στοιχεία στη λίστα ελέγχου. Για να προσθέσει ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη τα στοιχεία που επιθυμεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το κουμπί Προσθέστε τα δικά σας στοιχεία (Add your own items), που θα εμφανιστεί στην κορυφή της λίστας.

 • User can add their own comments to checklist items (User can add their own comments to checklist items): επιλέξτε Ναι αν θέλετε οι εκπαιδευόμενοί/εκπαιδευόμενές σας να μπορούν να προσθέτουν σχόλια στα στοιχεία της λίστας ελέγχου. Τα σχόλια αυτά είναι ορατά στον/στην διδάσκοντα/διδάσκουσα αλλά όχι από τους/τις υπόλοιπους/υπόλοιπες συνεκπαιδευόμενους/συνεκπαιδευόμενες.

 • Ενημερώσεις από (Updates by): επιλέξτε Μαθητής μόνο αν θέλετε τα στοιχεία της λίστας να επισημαίνονται ως ολοκληρωμένα μόνο από τους/τις  εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες. Επιλέξτε Διδάσκων μόνο αν θέλετε τα στοιχεία της λίστας να επισημαίνονται ως ολοκληρωμένα μόνο από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες. Επιλέξτε Μαθητή και διδάσκοντας αν θέλετε τα στοιχεία της λίστας να επισημαίνονται ως ολοκληρωμένα και από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες και από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες.

 • Προσθέστε ημερομηνίες παράδοσης στο ημερολόγιο (Add due dates to calendar): επιλέξτε Ναι αν θέλετε για κάθε στοιχείο της λίστας να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ημερομηνίες και αυτές να συνδεθούν αυτόματα στο ημερολόγιο του μαθήματος.

 • Οι διδάσκοντες μπορούν να προσθέσουν σχόλια (Teachers can add comments): επιλέξτε Ναι αν θέλετε οι διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος να μπορούν να προσθέτουν σχόλια στις λίστες ελέγχου των εκπαιδευόμενων. Τα σχόλια αυτά θα είναι ορατά από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες τους/τις οποίους/οποίες αφορούν.

 • Μέγιστος βαθμός (Maximum grade): ορίστε το μέγιστο βαθμό που θα πάρει ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που θα επιτύχει σε όλα τα στοιχεία της λίστας. Η βαθμολογία του/της εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ενημερώνεται αυτόματα καθώς αυτός/αυτή επιτυγχάνει τα διάφορα στοιχεία της λίστας.

 • Αποστολή μηνύματος ηλε.ταχυδρομείου όταν ολοκληρωθεί η λίστα ελέγχου (Email when checklist is complete): όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ολοκληρώσει μια λίστα ελέγχου, τότε μπορούν να αποσταλούν ενημερώσεις μέσω email είτε μόνο στον/στην εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που ολοκλήρωσε τη λίστα είτε μόνο στους/στις διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος ή και στον/στην εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη και στους/στις διδάσκοντες/διδάσκουσες.

 • Εμφάνιση ενοτήτων μαθήματος στην λίστα επιλογής (Show course modules in checklist): επιλέξτε Ολόκληρο το μάθημα αν θέλετε όλες οι δραστηριότητες/πόροι του μαθήματος να συμπεριληφθούν στη λίστα ελέγχου ως στοιχεία αυτής. Επιλέξτε Τρέχουσα ενότητα αν θέλετε μόνο οι δραστηριότητες/πόροι της ενότητας όπου προσθέτετε τη λίστα ελέγχου να ενταχθούν στη λίστα αυτή. Διαφορετικά, επιλέξτε Όχι.

 • Check-off when courses or modules complete: επιλέξτε Ναι, μπορεί να γίνει παράκαμψη αν θέλετε όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ολοκληρώνει μια δραστηριότητα/πόρο του μαθήματος, τότε να ελέγχεται η λίστα ελέγχου προκειμένου αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα/πόρος περιλαμβάνεται στη λίστα τότε το στοιχείο αυτό να επισημαίνεται αυτόματα με τικ. Επιπλέον, οι χρήστες/χρήστριες που ορίζονται στην παραπάνω ρύθμιση Updates by θα διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την επισήμανση. Αν αυτό δεν το θέλετε, τότε επιλέξτε Ναι, δεν μπορεί να γίνει παράκαμψη. Αν δε θέλετε να γίνεται αυτοματοποιημένος έλεγχος της λίστας ελέγχου με βάση την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων/πόρων τότε επιλέξτε Όχι.

 • Κλείδωμα βαθμών διδάσκοντος (Lock teacher marks): Επιλέξτε Ναι αν θέλετε ο/η διδάσκοντας/διδάσκουσα να επισημάνει ένα στοιχείο της λίστας με τικ και αυτό στη συνέχεια να μην μπορεί να αλλάξει. Οι χρήστες/χρήστριες με το δικαίωμα mod/checklist:updatelocked έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την επισήμανση. Από προεπιλογή στο elearning οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν το δικαίωμα αλλαγής της κλειδωμένης βαθμολογίας.

Περιβάλλον διαχείρισης της λίστας ελέγχου

Αφού αποθηκεύσετε τη φόρμα δημιουργίας της λίστας ελέγχου θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον της επόμενης εικόνας, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής καρτέλες:

 • Λίστα ελέγχου: εδώ βλέπετε τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα ελέγχου.

 • Ρυθμίσεις: από εδώ μπορείτε να επιστρέψετε στη φόρμα δημιουργίας της λίστας ελέγχου προκειμένου να μπορέσετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, αν το επιθυμείτε.

 • Εμφάνιση προόδου: από εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο των φοιτητών/τριών σε σχέση με τα στοιχεία της λίστας και να επισημαίνετε τα στοιχεία της λίστας με ΝΑΙ/ΟΧΙ για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του μαθήματός σας.

 • Επεξεργασία λίστας ελέγχου: από εδώ μπορείτε να προσθέτετε νέα στοιχεία στη λίστα, να αποκρύπτετε στοιχεία, να τα χρωματίζετε κ.α..

eMarketing to do list for the digital marketing 0

Εμφάνιση της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών του μαθήματος

Στην καρτέλα Εμφάνιση προόδου προβάλλεται ένας πίνακας παρακολούθησης της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών του μαθήματος, όπου κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε έναν/μια φοιτητή/φοιτήτρια και κάθε στήλη σε ένα στοιχείο της λίστας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί. Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται το ενημερωτικό μήνυμα οτι στη συγκεκριμένη λίστα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα επισημανθούν αυτοματοποιημένα με τικ εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια επιτύχει την ολοκλήρωσή τους και ο/η διδάσκων/διδάσκουσα συμφωνήσει. Αυτό είναι ένα μήνυμα που εμφανίζεται λόγω των ρυθμίσεων της συγκεκριμένης λίστας.

eMarketing to do list for the digital marketing 1

Αν για τη λίστα που προβάλλεται στην καρτέλα Εμφάνιση προόδου έχετε το δικαίωμα των Ενημερώσεων (Updates) βάση των ρυθμίσεων της συγκεκριμένης λίστας που παρουσιάστηκαν παραπάνω, τότε στην κορυφή του πίνακα θα βλέπετε το κουμπί Επεξεργασία ελέγχων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία ελέγχων, η προβολή του πίνακα θα αλλάξει ώστε να μπορείτε κάθε στοιχείο της λίστας να το επισημαίνετε με Ναι ή Όχι με χρήση των αναδυόμενων μενού που θα εμφανιστούν στα κελιά του πίνακα, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Μετά την επισήμανση των στοιχείων θα πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε στο κουμπί Αποθήκευση.

eMarketing to do list for the digital marketing 2

Μια πιο εύληπτη προβολή της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών του μαθήματος μπορεί να γίνει αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εμφάνιση γραμμών προόδου. Στο περιβάλλον που θα εμφανιστεί για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια του μαθήματος θα εμφανιστεί μια μπάρα προόδου με συμπληρωμένο το ποσοστό της προόδου του/της φοιτητή/φοιτήτριας επί του συνόλου των στοιχείων της λίστας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας.

eMarketing to do list for the unit of digital marketing 0

Για να επιστρέψετε στο περιβάλλον προβολής του πίνακα προόδου, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εμφάνιση όλων των λεπτομερειών.

Τόσο στον πίνακα προόδου όσο και στις μπάρες προόδου δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε φοιτητή/φοιτήτριας θα βρείτε το σύμβολοeMarketing to do list for the unit of digital marketing 1, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να προβάλλετε αναλυτικά τη λίστα ελέγχου για το συγκεκριμένο/συγκεκριμένη φοιτητή/φοιτήτρια. Στην προβολή αυτή θα μπορείτε να δείτε και τα πιθανά σχόλια που έχουν καταχωρηθεί και τις ημερομηνίες που πιθανά έχουν συνδεθεί με τα στοιχεία της λίστας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας.