Καθορισμός προσωπικών προτιμήσεων Προσβασιμότητας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Εργαλεία Προσβασιμότητας (Accessibility Tools) > Καθορισμός προσωπικών προτιμήσεων Προσβασιμότητας

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Προκειμένου να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας για το πως επιθυμείτε να εμφανίζεται η σελίδα του elearning όσον αφορά για παράδειγμα τα χρώματα της σελίδας, ή το μέγεθος της γραμματοσειράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα elearning.auth.gr και πραγματοποιήσετε Είσοδο,

 • από το μενού χρήστη επιλέξτε Accessibility tool, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα,

accessibility tool from profile

 • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Accessibility_tool_preferences.png

Πιο αναλυτικά, οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι:

 • Συνδυασμός χρωμάτων (Colour scheme): επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων χρωματικών συνδυασμών. Για παράδειγμα, πράσινο φόντο και μαύρα γράμματα.

 • Στυλ γραμματοσειράς (Font style): επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων στυλ γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, κλασσικό, κόμικ ή μοντέρνο.

 • Μέγεθος κειμένου (Text size): επιλέξτε το μέγεθος κειμένου που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

 • Κάντε το κείμενο πιο ευανάγνωστο για εσάς επιλέγοντας:

  • Always use bold font weight: εφαρμογή πάντα της έντονης γραφής,

  • More space between lines: μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των γραμμών,

  • Strip inline styles: απλοποίηση των στυλ που εφαρμόζονται στη γραμματοσειρά. Στην εικόνα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την εμφάνιση του κειμένου με τα inline styles και στην αμέσως επόμενη εικόνα την εμφάνιση του κειμένου αν εφαρμοστεί η ρύθμιση strip inline styles.

unstriped inline styles


striped inline styles

Τέλος, στην περίπτωση που στα μαθήματα που παρακολουθείτε εφαρμόζεται η μορφοποίηση πλέγματος (Grid format) και ο αναγνώστης οθόνης που χρησιμοποιείτε δεν μπορεί να διαβάσει τα αναδυόμενα παράθυρα, τότε μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Flatten Grid Format layout. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ρύθμιση ο αναγνώστης οθόνης θα διαβάσει τη σελίδα του μαθήματος σα να μην υπήρχαν τα αναδυόμενα παράθυρα της μορφοποίησης πλέγματος.