Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Εργαλεία Προσβασιμότητας (Accessibility Tools) > Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, την Επιτροπή Υγείας και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ), παρέχει σε εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες με προβλήματα όρασης, ή/και με αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία, ή/και με σωματική ανικανότητα (Νόμος 4672/2020 – ΦΕΚ 48/Α/4-3-2020) σημαντικές δυνατότητες που περιγράφονται στη σελίδα "Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ".