Μενού Προσβασιμότητας στον ιστότοπο του elearning.auth.gr από τη Userway

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Εργαλεία Προσβασιμότητας (Accessibility Tools) > Μενού Προσβασιμότητας στον ιστότοπο του elearning.auth.gr από τη Userway

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Ενεργοποίηση του μενού προσβασιμότητας
  2. Επιλογές στο μενού προσβασιμότητας

Ενεργοποίηση του μενού προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου elearning.auth.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο accessibility icon, που θα βρείτε σε εμφανές μέρος σε κάθε σελίδα του elearning.

Επιλογές στο μενού προσβασιμότητας

Στο μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου elearning.auth.gr θα βρείτε τις εξής επιλογές:

  • Αντίθεση (Contrast): πραγματοποιείται αποκορεσμός όλων των χρωμάτων στη σελίδα, όπως στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας. Πρόκειται για μια σημαντική λειτουργία προσβασιμότητας που βοηθά τους/τις χρήστες/χρήστριες με δυσκολίες όρασης να διακρίνουν καλύτερα το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

constrast

  • Σύνδεσμοι (Highlight Links): δίνεται έμφαση σε συνδέσμους, κουμπιά και άλλα διαδραστικά στοιχεία σε καθαρά χρώματα υψηλής αντίθεσης που είναι εύκολο να αναγνωριστούν.

highlight links

  • Μεγάλο κείμενο (Bigger Text): αυξάνει το μέγεθος του κειμένου κάνοντάς το πιο ευανάγνωστο. Δίνεται η δυνατότητα αύξησης του μεγέθους σε τέσσερα επίπεδα.

bigger text

  • Αύξηση απόστασης κειμένου (Text Spacing): αυξάνει το διάστημα μεταξύ των γραμμάτων του κειμένου, των λέξεων και των γραμμών προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση του κειμένου από χρήστες/χρήστριες. Δίνεται η δυνατότητα αύξησης σε τρία επίπεδα.